Politikere i Nord-Norge krever at alt olje fra Goliat-feltet i Barentshavet blir ført i land. Frykten for at regionen ikke vil ha noen fordeler av oljeproduksjonen sprer seg.

Det skriver styrene i Nordland Arbeiderparti, Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti i en fellesuttalelse om miljøkrav ved petroleumsvirksomhet på Goliatfeltet, melder NRK.

– Olje- og gassutvinningen i Nord-Norge må gi synlige og langsiktige ringvirkninger for regionen og det skjer ved en ilandføring, skriver partiene i uttalelsen.

Politikerne stiller også strenge miljøkrav og forlanger at utbyggingen skal forsones med elektrisk kraft, eller fra gasskraftverk med CO2-håndtering.

Miljøkravene er viktige for å trygge fiskerinæringen og de risikoutsatte områdene, skriver NRK.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR