Olje- og energiminister Terje Søviknes sto mandag for den offisielle åpningen av Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen. Kilde: Olje og energidepartementet        

Foto: fra venstre Øyvind Eriksen(styreleder i Aker BP ASA og konsernsjef i Aker ASA) Terje Søviknes (Olje- og energiminister), Karl Johnny Hersvik (Administrerende direktør Aker BP), Bjørn Thore Ribesen (Offshore Installation Manager på Ivar Aasen) og Sverre Skogen (leder av Aker BPs bedriftsforsamling)
Foto: fra venstre Øyvind Eriksen(styreleder i Aker BP ASA og konsernsjef i Aker ASA) Terje Søviknes (Olje- og energiminister), Karl Johnny Hersvik (Administrerende direktør Aker BP), Bjørn Thore Ribesen (Offshore Installation Manager på Ivar Aasen) og Sverre Skogen (leder av Aker BPs bedriftsforsamling)

– Dette er en merkedag for både AkerBP og norsk petroleumsvirksomhet, sier Søviknes.

Åpningen skjedde sju uker etter at produksjonen startet på julaften i fjor. Ivar Aasen-feltet inneholder i underkant av 190 millioner fat oljeekvivalenter og forventes å produsere i 20 år.

– Jeg vil gratulere operatøren AkerBP og partnerne for å ha levert prosjektet på tid og innenfor budsjett. Ivar Aasen vil levere arbeidsplasser og inntekter til fellesskapet i en tid som er krevende for hele petroleumsnæringen, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Les også: Produksjonsstart på Ivar Aasen julaften

Ivar Aasen-utbyggingen er den største utbyggingen et norsk selskap utenom Statoil gjør på norsk sokkel på mange år. Totale investeringer er beregnet til 27,5 milliarder kroner.

– Petroleumsnæringen kommer til å være Norges største næring i mange tiår framover. Men det forutsetter aktører med ambisjoner, vilje og evne til å videreutvikle de betydelige ressursene som fortsatt er igjen på norsk sokkel. Gjennom Ivar Aasen-prosjektet viser AkerBP vei, sier Søviknes.

Ivar Aasen-feltet ligger i Nordsjøen, rundt 175 kilometer vest for Karmøy. Feltet ble funnet i 2008. Vanndybden er om lag 110 meter. Reservoaret med olje ligger på rundt 2400 meters dyp.

Feltet inneholder i underkant av 190 millioner fat oljeekvivalenter, og forventes å produsere i 20 år. Investeringskostnader er beregnet til 27,4 milliarder kroner.

Utbyggingen og eksportløsningene er samordnet med Edvard Grieg-feltet, som ligger ti kilometer sørøst. Oljen fra de to feltene eksporteres i en ny rørledning fra Grieg-feltet til oljeledningen Grane og videre til Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland.

Gassen er planlagt eksportert via britisk sokkel.

Plan for utbygging og drift ble levert av Det norske i desember 2012 Partnere i lisensen er: AkerBP (operatør, 34,8%), Statoil Petroleum (41,5%), Bayerngas Norge (12,3%), Wintershall Norge (6,5%), VNG Norge (3,0%), Lundin Norway (1,4%), OKEA (0,6%).

Fakta om Ivar Aasen-feltet
Ivar Aasen-feltet ligger i Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy.
Feltet ble funnet i 2008, og ble satt i sammenheng med tidligere funn i nærområdet.
I desember 2012 leverte Det Norske plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet til Olje- og energidepartementet (OED). Planen ble godkjent av Stortinget 21. mai 2013.
Første olje ble produsert 24. desember 2016 – på tid og innenfor budsjett.

Aasen-feltet er en samordnet utbygging med Edvard Grieg-feltet, som ligger ti kilometer lenger sørøst, og eksportløsningene er samordnet med dette feltet. Gassen eksporteres via britisk sokkel. Oljen fra de to feltene eksporteres i en ny rørledning fra Edvard Grieg-feltet til Grane oljerørledning og videre til Stureterminalen. Ivar Aasen får strøm fra Grieg-plattformen.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelOceaneering leverer åtte ROV-er til Mærsk
Neste artikkelHolder koken med en gammel rigg på kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR