Engie E&P Norge AS, operatør for PL 636, er i ferd med å avslutte boring av letebrønn 36/7-4 Cara. Brønnen påviste olje og gass, ifølge Oljedirektoratet.

Brønnen ble boret 6 km nordøst for Gjøa-feltet og 55 kilometer sørvest for Florø.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidligkritt alder (Agatformasjonen).

Brønnen traff på en gasskolonne på om lag 50 meter og en oljekolonne på 60 meter i Agatformasjonen. Reservoarkvaliteten varierer fra meget god i den øvre delen til god i den nedre delen.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 27 og 69 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønnen ble formasjonstestet. Maksimum produksjonsrate var på 1,3 millioner Sm3 gass per strømningsdøgn gjennom en 76/64 tommers dyseåpning. Gass/olje-forholdet er ca. 16 000 Sm3/Sm3. Formasjonstesten viste hovedsakelig meget gode produksjons- og strømningsegenskaper. Det ble samlet inn omfattende mengder data og prøver.

Rettighetshaverne vil vurdere å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Gjøa-feltet.

36/7-4 er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 636. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2702 meter under havoverflaten, og den ble avsluttet i Åsgardformasjonen i undre kritt.

Havdypet er 349 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med boreinnretningen «Transocean Arctic».

Les mer om brønnen her.

(Illustrasjon: Engie E&P)
(Illustrasjon: Engie E&P)
Forrige artikkelIndustri Energi forbereder streik etter tap i arbeidsretten
Neste artikkelStatoil fullfører salg av eierandeler i USA

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR