Det er påvist olje i kjerneprøver fra Johan Sverdrup-avgrensningen, Kvitsøy Basin Appraisal, ifølge Det norske., Aldous/Avaldsnes-området, nå mest kjent som Johan Sverdrup.

Lisenspartner i PL265 , Det norske, melder i dag om at det er påvist olje i kjerneprøver fra avgrensningsbrønnen Kvitsøy Basin Appraisal . Det er brønn 16/2-15 det er snakk om, som blir boret av «Ocean Vanguard».

Ifølge Det norske er boreoperasjonene i reservoarseksjonen nettopp påbegynt og endelige resultater foreligger derfor ikke ennå.

Boringen startet 21. november, og ifølge Statoil er operasjonene pågående. Prospektet ligger på 111 meters vanndyp omkring 144 km fra nærmeste punkt på land; Utsira, Rogaland, og 6,8 km fra Espeværshøgda . Hovedformålet er å undersøke reservoartykkelse, kvalitet og utbredelse av både Viking- og Vestlandsgruppen. Videre vil brønnen bli boret som en vertikal brønn til total vertikal dybde av ca. 2022 meter. Operasjonen har en estimert varighet på 47 dager, og er dermed beregnet til å være ferdig første/andre uka i januar, 2013.

Partnere i PL 265 er Statoil (operatør – 40 prosent eierandel), Petoro (30 prosent), Det norske (20 prosent) og Lundin (10 prosent).

Illustrasjon; Statoil