Flere prøver og analyser trengs for å undersøke prospektivitet i lisensen.,Det er snart to uker siden Det norske meldte at semien «Transocean Barents» hadde funnet hydrokarboner i letebrønn 7222/11-2 Langlitinden i PL 659 i Barentshavet. Operatøren sa imidlertid ingenting om type hydrokarboner eller volumer. Nå tar lisenspartner Atlantic Petroleum (som kjøpte sine 10 prosent fra Det Norske i november 2013) bladet fra munnen og kommer med flere detaljer.

LES OGSÅ: Hydrokarboner i Langlitinden

Primærmålet for brønn 7222/11-2 var å påvise hydrokarboner i Kobbeformasjonen (Trias), samt å påvise gode strømningsegenskaper i det samme reservoaret. Ingen fluidprøver ble tatt her ettersom man forventet at disse sandene ville være for tette på denne lokasjonen. Ingen hydrokarbonkontakter ble påtruffet

Brønnen påtraff olje i kanalsander, som også var målet med brønnen. Det er utført et omfattende datainnsamlingsprogram i brønnen som omfatter kjernedata, wireline logging og væskeprøver. Bevegelige olje ble påvist i hovedmålet for brønnen, men mini-DST indikerte dårlige produksjonsegenskaper ved brønnlokasjon. Brønnen påtraff også flere hydrokarbonførende sander i nedre del av Kobbeformasjonen.

Partnerskapet i PL 659 vil nå evaluere resultatetene med henblikk på kommersialitet og annen prospektivitet i lisensen.

Brønnen ble boret til et totalt dyp på 2878 meter under havflaten. Havdypet i området er 338 meter. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt i henhold til opprinnelig boreplan.

– Langlitindenbrønnen er Atlantic Petroleum sin første letebrønn i Norge og brønnen påviste et større intervall med olje, selv om det ble besluttet å ikke kjøre en full DST-test ved denne lokasjonen. Brønndata, inklusiv kjerner og fluidprøver vil nå bli analysert sammen med seismiske data for å undersøke kommersialitet, spesielt i lys av ytterligere oljeprospektivitet i lisensen.

Det norske oljeselskap er operatør i lisensen med 20 prosent (tidligere 30 prosent), med partnerne Petoro (30 prosent), Lundin Norway (20 prosent), Atlantic Petroleum Norge (10 prosent), Tullow Oil Norge (10 prosent), Rocksource Exploration Norway (5 prosent) og Ithaca Petroleum Norge (5 prosent) .

Forrige artikkelNoreco leverer sorte tall
Neste artikkelSteinsvik åpnet fabrikk i Vietnam

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR