Satsninger i nord sliter med mangel på oppdrag, stikk i strid med lovnader fra under ett år siden.

Store forventninger til oljenæringen i nord har ført til en rekke oljeselskapers etablering i landsdelen. Men nå sliter blant annet selskaper som Grenland Arctic på grunn av mangel på oppdrag til Nord-Norge.

Harstad har spesielt pekt seg ut som oljehovedstaden i nord; et slags selvproklamert mini-Stavanger. Flere prosjekter i den nordnorske delen av sokkelen er i startfasen, og store aktører som BP, Eni, og StatoilHydro skal i gang med utbyggingsprosjekter, deriblant Skarv og Goliat.

Tross de kommende storprosjektene, melder flere serviceselskaper som har etablert seg i landsdelen om en økende mangel på oppdrag og kontrakter.

IVAR F. HAGENLUND:Sjefen for Grenland Arctic
ser Barentshavet og Norskehavet som de
mest interessante områdene for framtiden.
(Foto:MAGNUS VåGEN BIRKENES)

Lite aktivitet
Kilder sentralt i Grenland Group-systemet antyder at selskapet har problemer med å sysselsette sine ansatte ved Harstad-kontoret, Grenland Arctic.

Nå opplever Grenland Arctic at flere av de ansatte i nord må flyttes sørover for å kunne arbeide.

Strategisk etablering
Grenland Arctic ble etablert i 2006, og tross mangelen på oppdrag ser daglig leder for Grenland Arctic, Ivar F. Hagenlund, nyttigheten av å være tilstede.

– Hadde vi ikke etablert oss her, hadde vi nok heller ikke fått noen som helst kontrakter til Nord-Norge. Vi ser potensialet i at norsk sokkel flytter seg nordover. Norskehavet og Barentshavet er de mest interessante områdene på norsk sokkel i tiden som kommer, sier Hagenlund til Oilinfo Weekend.

Kom på invitasjon
Et annet selskap fra sør som nylig har etablert seg i Harstad er Bergen Group. Selskapet ble invitert av Kunnskapsparken Nord for å være med å styrke og utvikle Harstad som oljehovedstad i nord. Konsernsjef Roger Simmenes mener man må være tilstede i Nord-Norge for å kunne forstå hva som foregår i landsdelen.

– Det er ikke bare enkelt å etablere seg i Nord-Norge, men vi ble oppfordret til å starte opp i Harstad. Man må kunne bygge seg opp og betjene hele markedet fra sør til nord, sier Simmenes til Oilinfo Weekend. Han mener også at det er mulig å utføre arbeid for Sør-Norge fra nord.

Mangler politisk styring
Simmenes påpeker viktigheten av å spre verdiene fra næringen mot nord, og mener det burde være av politisk interesse å ordne forholdene for verdiskapningen.

– Det er mye politisk som må ordnes for å få verdiskapningen fra oljeindustrien til Nord-Norge. Det vil si det starter med det politiske, men industrien må samarbeide. Det er en del av vårt ansvar å male bildet for politikerne slik at de forstår situasjonen her oppe, sier Roger Simmenes.

HARSTAD HAVN:Flere selskaper opplever mangel
på oppdrag til sine nordlige kontorer.
(Foto:MAGNUS VåGEN BIRKENES)

Størrelsen teller
Problemet ligger også i størrelsen på selskaper og kontrakter, ifølge Ivar Hagenlund i Grenland Arctic.

– I sør har man et forsprang på 20 år i oljenæringen. Det har gjort at aktørenes størrelse er en utfordring i seg selv. Kontraktene har nådd et volum som gjør at de er lite tilpasset nordnorsk industri. Selskapene her oppe mangler erfaring og størrelse til å kunne ta de store kontraktene, sier Hagenlund til Oilinfo Weekend.

Grenland Arctic-sjefen mener at selskapet er i en langt bedre situasjon enn andre aktører, da de har teknisk tyngde og stort ingeniørmiljø. Men for nordnorsk industri for øvrig er dagens forhold et stort problem.

– Jeg synes at StatoilHydro har tatt tak i dette på en fin måte. De har satt i gang en rekke tiltak for å avhjelpe nordnorsk leverandørindustri. De ser nå over kontraktsanskaffelsene og sammensetningen av rammeavtalene, og vurderer om disse kan brytes opp i mindre deler for å gi mindre leverandører en sjanse, forklarer Hagenlund.

Hans råd for mindre bedrifter er å knytte allianser med større, etablerte bedrifter.

Lange tider med is i magen
StatoilHydro etablerte seg i Harstad allerede i 1976, og selskapet har vært gjennom lange tider med få oppdrag. Det tok hele 21 år med is i magen før selskapets Norne-feltet kom i drift.

– Volumet av produksjoner i nord er begrenset, og det medfører mangel på oppdrag for leverandørindustrien. Skal man være forberedt på framtiden må man i en fase basere seg på å betjene hele den norske sokkelen, ikke bare ett område, sier informasjonssjef i StatoilHydro, Edd-Magne Torbergsen, til Oilinfo Weekend.

Torbergsen mener man enten må komme kjapt til bordet når aktivitetene i nord begynner å ta seg opp, eller være strategisk plassert når det skjer.

ORDFøREREN:Mener oljeindustrien selv må ta
ansvar for å skape ringvirkninger til
det nord-norske samfunnet.
(Foto:MAGNUS VåGEN BIRKENES)

Forventer ingen særbehandling
Ordfører i Harstad kommune, Helge Eriksen, kjenner ikke til mangelen på oppdrag for oljeindustrien i nord, men ser snarere et problem med å få større ringvirkninger for landsdelen.

– Oljeselskapene må selv løse problemet med størrelsen på kontraktene som legges ut for anbud. Disse må brytes opp for å tilpasses nordnorsk størrelse, sier Eriksen til Oilinfo Weekend.

Eriksen påpeker at de ikke forventer noen særbehandling i landsdelen, men at bedriftene må kunne konkurrere på et reelt grunnlag. Ordføreren oppfordrer selskapene som har tenkt seg nordover til å tenke nordnorsk, det vil si i en mindre skala.

Må åpne mer områder
Politikerne i Harstad kommune, med ordfører Eriksen i spissen, jobber for å få mer oljeaktivitet til landsdelen. Men nå har Eriksen sparket ballen videre til regjeringen og Stortinget for å ta de rette beslutningene.

– Det har vært rimelig bra kartlegging av hydrokarboner i Nordland, men vi må få en åpning av områdene Nordland VI og VII og Troms II. Først da begynner det å bli volum i nord, sier Eriksen.

Klondike ble fiasko
Det er ingen som ønsker å gjenta samme feilen som ble gjort i 1980-83, da det første forsøket på å etablere en operatør- og serviceindustri i nord ble satt til verks. En skokk operatører og serviceselskaper strømmet nord for å få en del av de tilsynelatende lukrative mulighetene i landsdelen. Det hele endte med mageplask for industrien.

De store funnene uteble, infrastrukturen var for svak og oljeprisen kollapset. Nordens første Klondike ble en fiasko.

Denne saken er hentet fra Oilinfo Weekend . Oilinfo Weekend er vårt ukentlige, mailbaserte nyhetsbrev som oppsummerer ukens nyheter og bringer frem menneskene bak nyhetene i oljebransjen. I tillegg presenterer vi mat/vin stoff, offshore-været og golftips.

Her bestiller du abonnement på Oilinfo Weekend . Tjenesten er gratis!
Weekend-redaksjonen kan tipses på magnus@oilinfo.no

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR