Oljeindustriens Landsforening har sammen med flere arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner laget en handlingsplan for å kartlegge det kjemiske arbeidsmiljøet i olje- og gassindustrien. Onsdag ble den sendt til myndighetene.

– Det overordnede målet er at ingen skal bli syke av å arbeide i olje- og gassindustrien. Derfor er det svært viktig at vi hele tiden blir bedre til å håndtere det kjemiske arbeidsmiljøet i næringen, sier direktør for HMS og Drift i OLF, Knut Thorvaldsen, i en pressemelding.

Prosjektet, som har fått navn Prosjekt Kjemisk arbeidsmiljø, har som mål å gi et helhetlig bilde av eksponeringssituasjonen både nå og tidligere, beskrive og tette igjen kunnskapshull og bidra til at næringen blir bedre til å håndtere risikoene rundt kjemikalier i arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen har fire hovedområder; yrkeshygieniske målinger og systematisering, arbeidsmedisin, kunnskapsformidling og erfaringsoverføring, forskning og utvikling – og har utspring fra Petroleumstilsynets «Pilotprosjekt – kjemisk arbeidsmiljø offshore» som stod ferdig 1. juni 2007.

OLF tok på seg ansvaret for å følge opp rapporten i et møte med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Med seg på laget har organisasjonen hatt Norges Rederiforbund, Norsk Industri, LO, Lederne og SAFE. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har deltatt som observatører.

– Planen vil bidra til at olje- og gassnæringen tetter kunnskapshull, skaffer seg oversikt over historisk og nåværende kjemikalieeksponering, at det blir skapt rutiner for erfaringsoverføring og satt i gang aktuelle forskningsprosjekt, skriver OLF.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR