Verken vær eller utstyr viste seg fra sin beste side under årets Olje på vann-øvelse på Frigg-feltet i Nordsjøen i forrige uke. NOFOs nye oppsamlingssystem Ocean Buster klarte ikke å samle inn en eneste liter av de 15.000 literne med olje som ble sluppet på havet., OLJEN FORSVANT I HAVET: NOFOs nye oppsamlingssystem Ocean Buster fikk ikke samlet opp de 15.000 literne med olje som ble sluppet på havet, og sørget i tillegg for at oljen ble fordelt så jevnt at det ble umulig å samle den opp med annet utstyr. Her ser vi at oljen lekker bak «Skandi Admiral». Utslippet var likevel så lite at det ikke gjorde skade på fugl og fisk. Alle foto: ALF INGE MOLDE

FØRSTE GANG: Mannskapet på «Havila Troll» hadde aldri overført olje til en bøyelaster på havet før. Det skulle vise seg å ta mer tid enn man skulle tro.