Utvinningen av olje og gass i de arktiske områdene får konsekvenser som får Alta-utbyggingen til å blekne, sier direktør Anders Oskal, som deltar på en miljøkonferanse i Alaska i helgen., NTB

– Noen av de største forekomstene av olje og gass i arktiske områder ligger direkte under beiteområdene for rein. Her ligger det et stort potensial for konflikt, sier lederen for Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift i Kautokeino.

Oskal er invitert til University of Alaska i Fairbanks for å snakke om reindrift og tilpasninger til klimaendringer. Universitetet arrangerte denne helgen en konferanse om endringer i Arktis i anledning navneseremonien for Ingstad Mountain i Alaska. Oppdageren, vitenskapsmannen og forfatteren Helge Ingstad bodde ett år sammen med eskimoer i Alaska.

I oktober overtar Norge ledervervet i Arktisk Råd, og en av utfordringene blir forholdet mellom urbefolkninger og behovet for å utnytte nye energikilder i Arktis.

– Gjennom vår formannsperiode vil vi prøve å finne en basis for felles ressurshåndtering i de arktiske områdene, sa ambassadør Knut Vollebæk, som også innledet under symposiet.

Dyr olje øker press
Resultatet av dagens høye oljepris er at urbefolkninger som driver med tradisjonell reindrift i de arktiske områdene utsettes for et stadig sterkere press.

Utvinningen av olje og gass er en stor utfordring, men også utnyttelsen av alternative energikilder slik som vindkraft og andre energikilder som tidligere har vært ulønnsomme, kan være en trussel mot den tradisjonelle reindriften.

– Vi er bekymret for utviklingen for urbefolkningene, sier Oskal.

Først i arktiske områder
Mens forskere og politikere krangler om global oppvarming og årsaker og tiltak, er det allment akseptert at resultatene av en global oppvarming først vil bli synlige og mest dramatiske i de arktiske områdene områdene. Dette betyr at det er urbefolkninger som først må tilpasse seg endrede levevilkår.

– Det er viktig at man her utnytter den tradisjonsbaserte kunnskapen som finnes hos urbefolkningene. Mange urbefolkninger har levd med svingninger og endringer i både klima og livsgrunnlag. Et samisk ordtak sier at det ene året ikke er bror til det neste året. Vi må forholde oss til realitetene, samtidig som vi reduser problemene. Det blir derfor viktig å redusere de samlede skadene ved at man ser på både de negative virkningene og urbefolkningenes evne til å tilpasse seg endringene, sier Oskal.

For sent
Det er vanskelig å gjøre noe umiddelbart med klimaendringen, medgir han.

– Men vi kan i alle fall gjøre noe med effektene av utbygging av olje og gass, eller begrense skadene ved større rørledninger. Utfordringen er likevel at utbyggingen av olje og gass i de arktiske områdene går så raskt at vi ikke blir konsultert før det er for sent, sier Oskal.

Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift i Kautokeino feirer ettårsjubileum i disse dager. Senteret har nå startet et program for å ta vare på tradisjonsbasert kunnskap. Dette er individuell kunnskap som er formidlet fra generasjon til generasjon.

Dette er kunnskap som ellers vil forsvinne raskt om den ikke holdes i hevd eller blir formidlet mellom generasjonene. At denne kunnskapen er viktig, og spesielt om nordområdene, er det liten tvil om.

– Både internasjonale organisasjoner slik som den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA og forskere ved Harvard universitetet i USA har tatt kontakt for å få ta del i denne kunnskapen om nordområdene, sier Anders Oskal.

Forrige artikkelStatoil inngår seismikk-kontrakter
Neste artikkelNytt forsøk på samarbeid om sykelønn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR