Produksjonen av olje på norsk sokkel var i september nede på 2.253 millioner fat per dag. Det er bare to tredeler av dagsproduksjonen for fem år siden.

NTB

Snorre A er stengt ned mens
livbåtene repareres.
Foto: Statoil

Onsdag stengte Statoil produksjonen på Heidrun som normalt produserer 140.000 fat per dag. I forrige uke stengte Petroleumstilsynet Snorre A og Vigdis med en samlet dagsproduksjon på 220.000 fat.

Draugen-feltet der Shell er operatør, ble også stanset på grunn av livbåter som ikke holder mål, men her er produksjonen i gang igjen.

I øyeblikket er det uklart hvor stor dagsproduksjonen er på norsk sokkel, men tallene for oktober vil neppe ligge over septembertallene.

For to år siden ble det produsert 2.810 millioner fat på norsk sokkel i oktober.

Kamuflert av prisen
Ved utgangen av august i år lå produksjonen samlet 1,7 prosent under budsjettert. Ved årets utgang vil svikten trolig ligge opp mot 2 prosent.

Budsjettert produksjon ligger imidlertid langt lavere enn i rekordårene rundt 2000 da gjennomsnittet på årsbasis var over tre millioner fat per dag.

Når oljefondet likevel har vokst langt sterkere enn ventet de to siste årene skyldes det i noen grad en høyere gassproduksjon, men først og fremst en eksplosjonsartet vekst i oljeprisen.
Mens statsbudsjettene i årene med høy produksjon kalkulerte med en pris per fat under 150 kroner, har det siste statsbudsjettet regnet inn en pris på 390 kroner.

For inneværende år vil prisen ligge på 425 kroner.

Denne veldige prisøkningen har bidradd til at oppmerksomheten rundt produksjonssvikten ikke er blitt så stor.

Avhengig av leting
Olje og gasseventyret på norsk sokkel er ikke over på mange år ennå, men det går raskere mot slutten enn tidligere antatt.

Noe av grunnen er at den lave oljeprisen på slutten av 1990-tallet fikk oljeselskapene til å redusere letevirksomheten og i stedet presse på politikerne for å få bedre skattebetingelser.
En periode brukte Statoil og Hydro mer penger på leting utenfor Norge enn de gjorde på norsk sokkel.

En annen viktig årsak er at miljøvernhensyn har tvunget fram en beslutning om ikke å lete etter olje utenfor Lofoten, i de områdene der ekspertene mener de siste store forekomstene på norsk sokkel befinner seg.

Forrige artikkelSpår halvering av oljeprisen
Neste artikkelDødsulykke på petrokjemisk anlegg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR