Statoil sier at de ikke forskyver utbyggingsprosjektene sine, men investerer for fullt. Samtidig venter leverandørindustrien på nye oppdrag fra Norges største oljeselskap.

LEGGER PRESS På UTBYGGINGER:Oljedirektør
Bente Nyland mener mange av de investerings-
klare prosjektene er lønnsomme til under dagens
oljepris. (foto:MAGNUS VåGEN BIRKENES)

I går holdt SR-Bank og Ernst & Young sitt årlige oljeserviceseminar i Stavanger

Oljeselskapenes forskyvinger av utbyggingsprosjekter ble et hett samtaletema, og både Oljedirektør Bente Nyland, Petoro og leverandørindustrien benyttet muligheten til å stille spørsmål til hvorfor ting blir satt på vent når prosjektene er lønnsomme.

– Oljeprisen har nær doblet seg etter å ha vært nede i rundt 30 dollar fatet, men fortsatt nøler oljeselskapene å investere i utbyggingsprosjekter. De fleste prosjektene som i dag er klar for investering er lønnsomme til en oljepris på mellom 50 og 70 dollar, påpekte Oljedirektør Bente Nyland.

Går forsiktig fram
– Vi forstår ikke helt hvorfor oljeprisen er så høy som den er i dag. Det kan være spekulasjoner, lagring eller andre faktorer som påvirker den. På grunn av usikkerheten er vi så forsiktige med hvor fort vi går fram med nye prosjekter, sa direktør for undersøkelse og produksjon i Norge for Statoil, øystein Michelsen.

Michelsen sa at Statoil har endret prosjektportefølje fra å ha mange utbygginger, til få selvstendige utbygginger og flere subsea tie-ins til eksisterende infrastruktur.

HøY På SPEKULASJON?:Oljeselskapene stoler
ikke på dagens oljepris. Mange mener den er
unaturlig høy på grunn av store oljelager og spe-
kulasjoner.

Takten har endret seg
– Vi forsinker ikke prosjektene våre, vi arbeider på en annen måte. Vi arbeider med å få prosjektene lønnsomme og komme til enighet i partnerskapene rundt utbyggingsløsninger. Samtidig må vi få på plass ordninger for lønnsomme løsninger og et godt samarbeid med myndighetene. Takten er endret i måten vi jobber på, sa Michelsen.

Han påpekte at det ikke er noe nytt at arbeid forskyver seg, og at Statoil rettere sagt har stor aktivitet på sokkelen i form av andre typer aktiviteter enn utbygginger. Modifikasjoner, oppgraderinger og økt utvinning står på Statoils agenda.

Sikre kvaliteten
– Den enorme veksten har stoppet opp og lagt seg på et sunt nivå. Jeg tror perioden med rask vekst hadde en tendens til å føre til dårlig kvalitet av arbeidet. Det er viktig at leverandørene sikrer god kvalitet på alt som gjøres, påpekte Michelsen.

Utspillet fikk president i Bjørge ASA, Stig Feyling, til å rope ut.

Marginene er presset
– Jeg tror ikke løsningen på de usikre tidene er å skvise marginen til serviceindustrien. Det er nemlig ikke mer å skvise. Det er tross alt vi som har bidratt til pionerløsningene på for eksempel Snøhvit, Ormen Lange og andre utfordrende prosjekter. Men nå er det ikke mer margin til å tenke nytt. Vi er avhengig av å være en attraktiv bransje som nye, gode hoder ønsker seg inn i, sa Feyling til Michelsen.

– Vi er klare for de store modifikasjonsprosjektene dere har snakket om og flagget, fortsatte Feyling.
Les også: Kamuflert prispress

Feil oppfatning
– Dere har nok fått feil oppfattning om at vi har en lang rekke modifikasjonsprosjekter. Det stemmer ikke. Vi kjører på med så høyt tempo som vi klarer, med tanke på at dette skal skje på en sikker måte, svarte Michelsen.

Statoil må levere
Også det statlige oljeselskapet Petoro påpekte viktigheten med forgang i utbyggingsprosjektene.

– Vi må bruke stadig mer krefter på å få partnerne i våre prosjekter til å ta en beslutning angående utbygginger. Dette krever for mye tid av oss. Skal vi klare ambisjonen om å holde dagens produksjonsnivå de neste ti årene, er sokkelen avhengig av at Statoil leverer det de lover, sa Tor Rasmus Skjerpe, direktør for lisensoppfølging i Petoro.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR