– For første gang skal ONS dekke det totale energibildet, sier administrerende direktør Kjell Ursin-Smith.,Tekst: Atle Espen Helgesen
Stavanger

– Vi må ikke nødvendigvis bli større, men vi vil bli mer
Nordsjø-uavhengige, sier Kjell Ursin-Smith.

Oljemessen i Stavanger vil i år sette fokus både på oljebransjens utfordringer, nye energiformer og flytende naturgass. Hensikten er å gjøre den tradisjonelle messen til et kombinert arrangement hvor ulike energikilder settes på dagsorden.

– Vi ser at nye energikilder som sol-, vind- og bølgekraft vil passe godt på ONS. Slik kan representanter fra den fornybare energisektoren møte oljeselskapenes representanter og utveksle ideer, sier Kjell Ursin-Smith.

ONS-direktøren mener at nøkkelen for nye energiformer ligger i at oljeselskapene kan være med å løfte nye energiprosjekter. – Jeg mener det er mer nyttig å samle flere energisektorer på en felles messe, enn at de bare samles hver for seg på egne bransjemesser, sier han.
– ONS er definitivt i ferd med å bli en energimesse, konstaterer Ursin-Smith.

Rekord
Årets arrangement, som pågår fra 26-29. august, blir større enn noensinne og Kjell Ursin-Smith tror på besøksrekord.
– For to år siden hadde vi 35 000 besøkende. Jeg vet ikke hvor mange som vil komme i år. Men hvis vi legger til grunn besøkstall fra oljemessene i Houston og Aberdeen ser vi at interessen for slike store arrangementer er rekordhøy.

For å imøtegå interessen flyttes konferansen til en større sal med plass til 1400 deltakere. Det blir også leid inn en ny midlertidig hall på 1500 kvadratmeter. Den skal romme temaparkene om LNG og fornybar energi. Med den nye hallen økes utstillingsarealet til 18 400 kvadratmeter.

– Det har vært et enormt påtrykk fra interesserte utstillere. Utstillingsområdet har vært utsolgt i ett år og 150 selskaper står nå på vente-liste. Det er positivt for økonomien vår, men synd at så mange nykommere ikke får plass, sier ONS-direktøren.

Trekkplaster
Hovedattraksjonen på konferansen er Lord Browne, den tidligere BP-sjefen som omkalte British Petroleum til Beyond Petroleum, for å markere selskapets miljøsatsing.

– Lord Browne har et utvidet syn på hva som er energisektorens oppgaver. Han vil bli intervjuet av CNNs finansredaktør Todd Benja-min. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål fra salen, sier Ursin-Smith.

– På den andre konferansedagen vil vi se nærmere på verdens energibehov. Direktøren i Det internasjonale energibyrået, Nobuo Tanaka, vil sette scenen. Ellers kommer StatoilHydros Helge Lund, Andrew Gould fra Schlumberger, Jurij Kamarov fra Sevmorneftegaz og Jean Francois Cirelli fra Gaz de France.

Innleggene vil bli fulgt av en paneldebatt om tilgangen til verdens energiressurser.

– Vi ønsker å ha med både topper fra store oljeselskaper, energiselskaper og leverandører i denne sesjonen og fokusere på steder i verden som vil bli viktige i forhold til den framtidige energiforsyningen.

Etter lunsj vil konferansen handle om klima og miljø.

LNG
Flytende naturgass (LNG) settes på dagsorden 28. august, med foredragsholdere fra Gassco, Total, Nigeria LNG, Sonatrach og Teekay. I følge Ursin-Smith er dette et spennende tema, fordi LNG åpner nye muligheter for gassforsyning.

– Nye gassfunn ligger stadig lenger unna markedene. Å kjøle ned gassen og frakte den til forbrukerne i flytende form gjør det likevel mulig å utvinne disse feltene. Vi kan vente oss en spennende kombinasjon av fjerntliggende feltutvinning og teknologi i denne sesjonen, sier han.

Avslutningsdagen er beregnet på ungdom i den videregående skolen. ? Det er bevisst, for å få ungdom til å interessere seg for energibransjen, sier Ursin-Smith.

Pressefoto ONS.

– For alle
ONS skal være en bred energimesse – både for toppfolkene, fagfolkene og de unge.
– Det er viktig å bygge en møteplass nedenfra. Det skaper kontakt. Og jeg håper annerledes tanker får blomstre. Ikke minst håper jeg at ONS kan være en energiinnsprøytning for folk som jobber i bransjen.

– Folk skal også ha det kjekt. Derfor arrangerer vi en festival i byen. Der vil andre oljebyer som Houston og Aberdeen ha telt med ulike arrangement. I tillegg har vi tatt på oss spanderbuksene og gjenforener The September When med en konsert på torget.
Arrangementet avsluttes som alltid med storslått fyrverkeri.

Ønsker flere utlendinger
– Er det noe du ikke har lykkes med i forhold til ambisjonen?
– Vi skulle hatt større utenlandsk andel. Det blir utstillere fra mange nasjoner, men jeg skulle gjerne sett 60 prosent utenlandsk deltakel-se, sier Ursin-Smith og peker på Russland, Mexico, Brasil, Venezuela, Kina og India som spennende framtidige satsingsområder.

– I tillegg synes jeg vi skulle hatt enda flere unge folk, sier han.
På sikt håper Ursin-Smith å få på plass bedre messefasiliteter enn dagens mange plasthaller.
– Vi må snart få på plass bedre halløsninger i Stavanger. Dessuten håper jeg på flere hotellrom i regionen, sier han, men understreker at ONS ikke trenger å bli særlig større.

– Vi må ikke nødvendigvis bli større, men vi vil bli mer Nordsjø-uavhengige, sier Kjell Ursin-Smith.