Petronordkommentaren: Aker Solutions etablering på Helgeland illustrerer hvordan ringvirkningene av petroleumsvirksomheten nå brer seg i nord, skriver Petro Arctics Kjell Giæver.

Av Kjell Giæver, Petro Arctic

Petroleumsnæringen, Norges viktigste næring, er i dag godt synlig flere plasser i nord:

*I Sandnessjøen er forsynings- og spesialfartøyene er allerede på plass i havnen.

*To store olje og gassproduksjonsskip; Norne og Skarv, får sine service behov dekket fra basen på Horvneset i Sandnessjøen, og Luva er neste på listen på sokkelen utenfor Nordland.

*Fra Brønnøysund går helikoptrene i skytteltrafikk ut til de faste installasjonen og de mange leteriggene som opererer utenfor kysten.

Helgeland opplever en ny tid. I Alstadhaug kommune var status for få år siden stagnasjon og nedleggelser. Nå er pilen snudd oppover. Lokale og nasjonale næringslivsinteresser har investert 500-600 millioner kroner i ny offshorebase, og totalt er det investert over én milliard kroner i kommunen.

I Narvik har Aker ambisjoner om å bygge opp en egen avdeling innen brønnteknologi gjennom sitt oppkjøp av Narvik-bedriften Extreme Invent. Selskapet i Narvik er en del av det internasjonale selskapet X3M som har en solid portefølje av patenterte teknologier innen plugger og pakningene for brønnintervensjoner. X3Ms design- og ingeniørkontor ligger i Narvik. Denne forsknings- og utviklingsenheten vil fremover fortsette å jobbe med X3Ms nåværende aktiviteter, men også bidra til å styrke Aker Solutions eksisterende FoU-funksjon innen såkalte brønntraktorer og verktøyene som anvendes til denne teknologien.

– Vi overtar et meget spennende produktspekter, men det vil bli foretatt umiddelbare investeringer for å utvide porteføljen. Kontoret i Narvik vil ha en sentral rolle i dette arbeidet. Det vil ytterligere forbedre teknologiposisjonen vår innenfor intervensjonssegmentet, uttalte Wolfgang Puennel, leder for Aker Solutions brønnservicevirksomhet under etableringen i fjor høst.

Tromsø vil være Aker Solutions hovedkontor i nord, og fra dette kontoret vil man lede, utvikle og tilby Aker Solutions tjenester i et internasjonalt, arktisk perspektiv. På sikt vil kontoret være et fyrtårn i nord med flere hundre ansatte. Tromsø er et regionalt knutepunkt i landsdelen, med god tilgang på kompetansearbeidskraft, FOU-institusjoner og ikke minst et godt logistikkpunkt for Barentshavet og Nordområdene generelt.

Aker Subsea er allerede på plass i Hammerfest. Norsk subseateknologi og -tjenester er verdensledende, nesten 70 prosent av disse leveransene internasjonalt kommer fra Norge. Aker Subsea er en av de «store» i dette markedet.
ørjan Bock, Site Manager ved Aker Solutions i Hammerfest uttalte til Petro Arctic at avdelingen i Hammerfest i løpet av neste år vil telle 15-20 ansatte, og viser at vi vil være tilstede der kompetansen og mulighetene finnes»

Antall brønner i drift i Barentshavet øker for hvert år, og vil i løpet av 2 – 3 år telle ca. 30 brønner. Med Snøhvit Tog 2 og Skrugard/Havis som neste par ut, vil vi nærme oss 60 brønner i drift i de vestlige Barentshavet. Vi nærmer oss med andre ord et positiv kritisk antall brønner for et utvidet vedlikeholdsmiljø knyttet til subsea.

Det at Aker nå også er tilstede på Helgeland, viser at petroleumsnæringen gir ringvirkninger i hele landsdelen. I løpet av de neste 5 – 10 årene er det stor sannsynlighet for at ledende, globale oljeserviceselskap som leverer ingeniørtjenester, vil sysselsette minimum 1000 årsverk i landsdelen. Dette er attraktive kompetansearbeidsplasser for begge kjønn.

I Nordland er Helgeland V&M godt i gang med kontrakten knyttet til Skarvskipet, noe som viser at Nordnorske bedrifter er fullt ut i stand til å konkurrere om store, viktige og krevende kontrakter. I Hammerfest og Harstad er Statoil representert med om lag 350 personer på hver plass, samtidig som flere av Europas største industribedrifter har etablert seg i landsdelen. Våren 2011 viste Tromsø Havn, gjennom besøket av riggen Polar Pioneer, at byen er godt rustet for olje- og gassaktivitet i nord.

Politiske beslutninger og rammebetingelser har avgjørende betydning for petroleumsnæringen og leverandørindustriens utvikling i Nord-Norge. Petro Arctic har i flere år arbeidet aktivt for ringvirkninger i tilknytning til oljevirksomheten i nord og er en meget sentral aktør i arbeidet for å legge til rette for økt petroleumsvirksomhet og muligheter for våre medlemsbedrifter.

Realiseringen av Snøhvit-utbyggingen med lettelser i rammebetingelsene, og utbyggingen av Goliat, er to konkrete prosjekter i nord hvor Petro Arctic har spilt en sentral rolle.

Neste milepæl er Statoils nye feltsenter Luva i Norskehavet Nord, som vil være i drift fra 2017. Her vil Petro Arctic spille en aktiv rolle, og være en viktig bidragsyter til at også dette feltsenteret vil gi ringvirkninger til hele landsdelen.
I dag framstår flere steder og baser i nord som robuste petroleumsklynger hvor det er attraktivt å etablere seg for oljeindustrien, og lønnsomt for oljeselskaper, riggoperatører og andre, når de behøver logistikk, servicetjenester og ingeniørtjenester.

Denne utviklingen har så vidt startet.

Petro Arctic gratulerer Aker Solutions med deres etableringer i Nord Norge, og ønsker lykke til med godt samarbeid med våre medlemsbedrifter i nord.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR