Fylkespolitiker Remi Strand (Ap) ønsker at gass fra Barentshavet skal være første sak på bordet til det nye samordningsorganet i nord.

I høstens nordområdemelding foreslo regjeringen å opprette et samordningsforum ledet av utenriksminister Jonas Gahr Støre med fylkesrådslederne i Nordland, Troms og Finnmark og sametingspresidenten.

Utvalgets mål skal være å styrke samordningen mellom de ulike organene i nordområdepolitikken, og det er tiltenkt at utvalget skal møtes to ganger i året.

Første sak
Remi Strand representerer Finnmark Arbeiderparti på fylkestinget, og han er ikke i tvil om hva som bør være første sak for det nye utvalget, skriver Finnmarken .

– Det bør være saken om bruk av gass i nord og det såkalte Støre-røret, sier Strand til Finnmarken.

I august uttalte Gahr Støre et ønske om at en gassrørledning skal bringe gass fra Barentshavet ut til kundene.

Samtidig støttet han LOs utspill om at ti prosent av gassen fra Barentshavet skal brukes i Nord-Norge.

– Dette er utvilsomt veldig positivt. Når ti prosent skal brukes i nord, så er det snakk om fryktelig mye energi som vil tiltrekke seg industriell virksomhet her, sier Strand.

Men i etterkant av Gahr Støres utspill har partikollegaene hans i fylket uttrykt bekymring for at et gassrør vil føre til få lokale ringvirkninger.

Tirsdag offentliggjorde Gassco en rapport der også de anbefaler at gassen fraktes gjennom rør.

Finne sammen
Strand mener det ikke er tvil om at saken bør diskuteres på høyt nivå i de tre nordligste fylkene.

– Dette er en kjempesak for Nord-Norge, der mange mener mye. Det vil være viktig å ta utgangspunkt i de signalene man har fått, og så utvikle en enhetlig politikk. Historisk sett har ikke de tre nordligste fylkene vært like godt koordinert alltid, og nå har man muligheten til å finne sammen på ny, sier han.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR