Conventor-sjef Torbjørn Olufsen mener politikere i Stavanger med fordel kan vise mer interesse for Offshore Strategikonferansen 2013.

,

– Nettverksbygging er viktig for verdiskapningen i Stavanger. Derfor bør regionen være enda sterkere til stede. Oppmøtet blir nok bra, men lokalpolitikerne er vanskelige å få med i år. Kun et par stykker har meldt seg på, sier Olufsen, som er daglig leder i Conventor.

293 personer fra små til store oljeselskaper, finansinstitusjoner og ingeniørsvirksomheter har meldt seg på konferansen som finner sted på Clarion Hotell 11. til 13. februar i år. For å frigjøre kompetansen i salen er det åpent for diskusjoner underveis – også for Stavanger-politikere.

– Jeanette Iren Moen fra Nærings- og handelsdepartementet og Norsk Industri-direktøren Stein Lier Hansen sine innlegg om petroleumsvirksomhet i et nasjonalt perspektiv vil være nyttig for mange, sier Olufsen.

Aktiv deltakende
Deltakerne plasseres på bord med sju nye fjes, der en ordstyrer sørger for at alle finner seg til rette. Det skal diskuteres rundt bordene, og deltakerne selv bidrar med sine erfaringer og synspunkter. Det hele avsluttes med at gruppene stiller kvalifiserte spørsmål til foredragsholderne på vegne av kollegane rundt bordet.

– Vår erfaringen er at dette fører til sterk delaktighet. Her får man tid til å diskutere viktige temaer i oljeindustrien. Vi tror at kompetansen sitter i salen, så hvorfor ikke bruke modellen til å utfordre politikere? spør Conventor-sjefen.

Regionalt samarbeid

Det varierte programmet byr også på temaer som berører klyngeteorien og regionalt samarbeid. Sistnevnte foregår 12. februar under tittelen «Hvordan kan en påvirke regioner til samhandling for utvikling og vekst» ved Eirin Sund fra AP. Neste dag kan blant annet by på «Strategi og prosjekter, nasjonalt og internasjonalt» og «Rekruttering og kompetanse».

– Dette er en arena som er for å fremme norsk levearndørindustri. Nasjonale myndigheter er også tilstede. Dette er vesentlig for å utvikle den norske levearndørklyngen, avslutter Olufsen.

Nord-Norge
I år skal det også snakkes om Nord-Norge. Under temaet «Vil den norske petroleumsveksten komme i Nord-Norge?» åpner oljedirektør Bente Nyland med ressurser og muligheter i områdene, fulgt opp av Gro Brækken fra Norsk Olje og Gass med «Trenger vi Lofoten – etter Skrugard?». Deretter dukker Statoil opp i form av Gro Gunleiksrud Haatvedt med et innlegg om geologien i arktiske strøk. Nord-Norge-temaet avsluttes med diskusjon rundt utvikling av leverandørindustrien, tilgang på kompetanse og samfunnsbygging.

Forrige artikkelAp går inn for å åpne Lofoten
Neste artikkelNyhetsmagasin tror Norge er et OPEC-land

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR