Det trengs et internasjonalt regelverk for å sikre at biodrivstoff både tjener miljøet og fattigbønder i utviklingsland, mener sjefen for FNs landbruksorganisasjon FAO.,NTB

Uten en klar internasjonal strategi og retningslinjer risikerer vi at den økende etterspørselen etter biodrivstoff øker fattigdommen og ødelegger miljøet, skriver FAO-sjef Jacques Diouf i et innlegg i Financial Times.

Diouf slår til lyd for et internasjonalt møte på høyt plan innen neste sommer for å fastlegge noen grunnleggende regler og reguleringer av det voksende bioenergimarkedet.

Både EU og USA går inn for å øke bruken av bioetanol og biodiesel i transportsektoren for å få ned utslippene av CO2.

Mange kritiserer denne satsingen fordi økt produksjon av biodrivstoff fører til høyere matvarepriser på verdensmarkedet. Miljøgevinsten er dessuten tvilsom, fordi det krever svært mye energi å omdanne mais til etanol, slik USA gjør. Store plantasjer for produksjon av bioenergi kan dessuten true biologisk mangfold.

Sertifisering
FAO-sjefen vil ha et internasjonalt sertifiseringssystem for å sikre at biodrivstoff innfrir bestemte miljøkrav. Slike krav vil favorisere småbønder, som har en mer mangfoldig produksjon enn de store plantasjene, skriver han.

Han oppfordrer også rike land til å senke tollbarrierene på bioetanol for å gi bønder i utviklingsland bedre markedsadgang. Det vil gi utviklingsland en mulighet til å utnytte sine komparative fortrinn i produksjon av biomasse, skriver FAO-sjefen med klar adresse til USA, som stenger brasiliansk bioetanol ute fra markedet for å beskytte amerikanske maisbønder mot konkurranse.

Mikrokreditt
Det er også nødvendig med et system for mikrokreditt for småbønder som vil satse på bioenergi, og gi dem hjelp til å organisere kooperativer, skriver Diouf, som mener biodrivstoff kan bli en ny, viktig inntektskilde for fattigbønder i utviklingsland.

Han advarer også mot å stirre seg blind på biodrivstoff til transportsektoren. Moderne bioenergi er vel så viktig dersom den brukes til å skaffe elektrisitet på landsbygda i utviklingsland.

– Man kan ikke drive datanettverk på tørket kumøkk. Men dersom den samme kumøkka omdannes til biogass som kan produsere elektrisitet, kan det gi et kvantesprang i utviklingen for de fattigste, skriver FAO-sjefen.

Forrige artikkelUSAs handelsunderskudd minker
Neste artikkelSterk kritikk av NTNU

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR