Hans Henrik Ramm mener at vi kommer til å bevege oss helt til Nordpolen, litt etter litt. Han mener også det vil bli så vanskelig i Barentshavet at han ønsker et eget Barents-fradrag.

Petroleumsrådgiver Hans Henrik Ramm åpnet i dag andre dag av Nordområdekonferansen, hvor han snakket om «Perspektiv for utviklingen i Barents – industristrategiske valg for ressursutvikling og ressurstransport til markedene». I stor grad pekte han på viktigheten av at aktiviteten i Barentshavet må opp på et høyt nivå.

– Det er Barentshavet som har flest av de ikke-oppdagede ressursene på norsk sokkel, åpnet Ramm foredraget med.

Utfordringer
– Vi kan ikke møte regjeringens målbane uten at det kommer et veldig stort gassbidrag fra Barentshavet. Det er ikke mulig å nå noen av målene uten at det skjer en meget omfattende aktivitet i Barentshavet, fortsatte han.

Ramm viste også til at det kommer til å være en rekke utfordringer i det mest nordlige havområdet.

– Ressursene skal produseres og transporteres, og det skal ha et marked. Samtidig kan det være at deler av ressursene er ukonvensjonelt, og krever ny teknologi. Det er også generelt teknologiske utfordringer i Barentshavet. Andre krevende faktorer er utenriksforhold, manglende transportløksning for gass, samt at det er krevende å få lønnsomhet, unntatt i meget store felt, forklarte Ramm.

I tillegg mente han at en av utfordringene ligger i å få industrien nordover.

– Vi har en voldsom utfordring rundt dette. Målet er nødt til å bli en stedsuavhengig industri, altså at det ikke spiller noen roll om man leverer her, eller til Australia. Men den industrielle utviklingen, avhenger selvfølgelig av aktivitetsnivået, sa han.

– Skal til polhavet
Ramm pekte videre på at det er viktig at hele sokkelen åpnes. Og som en kommentar til olje- og energiminister Ola Borten Moes kommentar om at vi skal bore til Nordpolen under årets ONS, sa Ramm:

– Han mente nok ikke at vi skal begynne der med en gang. Men jo, vi skal til polhavet. Til slutt skal vi bore også der, sa petroleumsrådgiveren.

Hans Henrik Ramm fortsatte foredraget med det han ser på som en stor risikofaktor for Barentshavet

– Transportløsning for gass, og mangel på en forutsigbar transportløsning fra Barentshavet er den store risikofaktoren. Alle funn i Barentshavet til nå inneholder mer eller mindre gass. Har man ikke transport av gass på plass, så er det en showstopper, mente Ramm, som med bakgrunn i utfordringene han presenterte, samt spådommen om at oljepriser på sikt faktisk kommer til å gå ned, ønsker seg et fradrag særskilt for Barentshavet.

– Selv om vi gjør store funn i Barentshavet, vil dette bli mye mer krevende enn alt man har gjort før. Jeg ønsker meg Barentsfradrag, sånn at vi også klarer oss gjennom de dårlige tidene.

Forrige artikkelHøyt aktivitetsnivå i leverandørindustrien
Neste artikkelSUT til «COSL Promoter»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR