2016 markerer et vendepunkt mot et mer balansert oljemarked. Men den lavere oljeprisen, markedsustabiliteten og usikkerhet rundt klimapolitikken vil fortsette å gjøre sikten grumsete, ifølge Opec.

Oljekartellet anslår at medlemslandene vil øke produksjonen med 400.000 fat per dag i 2017. Det fremgår av Opecs World Oil Outlook (WOO) 2016-rapport, publisert tirsdag, ifølge TDN Finans.

I 2021 ventes det at den totale produksjonen vil ligge på 99,4 millioner fat per dag, der Opec sitt bidrag vil være 40,7 millioner per dag – hvorav 33,7 millioner fat vil være råolje.

Dette er opp fra 38,9 millioner fat som Opec venter å produsere i år – hvorav 32,7 millioner fat vil være råolje.

Økt etterspørsel

Den globale etterspørselen ventes å stige med 1,1 millioner fat per dag i 2017, fra 94,2 millioner fat i år, slik at balansen blir på 95,3 millioner fat per dag. I 2021 ventes etterspørselen å stige til 99,2 millioner fat per dag.

Oljekartellet venter at etterspørselen vil fortsette å stige også på lenger sikt, og ser en global oljeetterspørsel på 105,5 millioner fat i 2030, samt en etterspørsel på 109,4 millioner fat i 2040.

Utenfor Opec ventes det at produksjonen vil falle etter en nådd topp på 61,4 millioner fat per dag i 2027.

Kartellet venter at de må øke produksjonen sin av råolje med 8,9 millioner fat per dag mellom 2015 og 2040, eller totalt 12,6 millioner fat per dag iberegnet alle væsker.

Dermed venter Opec å øke markedsandelen sin fra nåværende 34 prosent til 37 prosent innen 2040.

Prisøkning på 25 dollar fatet

OPEC tror på en gjennomsnittlig prisøkning på referansekurven av Opec-oljer (ORB) på fem dollar per år i perioden 2016 til 2021, tilsvarende en økning på 25 dollar over en femårsperiode.

I inneværende år vil snittprisen havne på rundt USD 40 per fat, ifølge rapporten, og med den forventede prisøkningen vil dermed ORB-prisen være på USD 65 per fat i 2021 målt i nominelle termer.

Dette reflekterer en ventet gradvis bedring i markedsforholdene, drevet av økende etterspørsel, fallende produksjon fra landene utenfor Opec i 2016-2017, og lavere produksjonsvekst utenfor Opec i årene etter.

Innen 2040 venter Opec at den nominelle ORB-oljeprisen vil stige til USD 155 i nominelle priser, tilsvarende rundt USD 92 i 2015-priser.

– Det betyr at Opec vil måtte møte mesteparten av økningen i etterspørselen på lang sikt, heter det i rapporten.

 

Forrige artikkelFortsatt nedgang for Solstad
Neste artikkelPresidentvalget i USA: Oljeprisene falt betraktelig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR