I løpet av andre halvår i år går Lundin i gang med sin Nemo-utbygging. Tre milliarder kroner skal investeres i subseafeltet, og Lundin håper nedgangstidene skal fange leverandørenes oppmerksomhet.

VIL HA LEVERANDøRENES OPPMERKSOMHET: Dag
Mustad. (Foto:HENRIK SALTHE)

BERGEN: – For rundt ett år siden var det umulig å få oppmerksomheten til leverandørene når det kom til en satelittutbygging som Nemo. Vi tror ikke det vil være status i dag, sa prosjektleder i Lundin, Dag Mustad, til forsamlingen under årets Felutviklingskonferanse i Bergen.

I løpet av de neste årene planlegger Lundin å investere mellom tre til 17 milliarder kroner i feltutbyggingene Luno, Nemo og Krabbe. Selskapet skal bore opptil fire letebrønner på Luno-prospektet i 2010 for å bekrefte ressursanslaget på 190 millioner fat oljeekvivalenter i det som kalles Greater Luno Area. Her planlegges en felles feltutbygging som et samarbeid mellom Lundin, Det norske og Statoil.

– Les også: Vurderer felles feltsenter for Luno-området

Først Nemo
Men før Lundin går i gang med Luno-utbyggingen skal selskapet sette Nemo-funnet til livs. Feltet har et ressursanslag på 20 millioner fat olje, og er ifølge Mustad utfordrende å få utvinnet.

– Det er tung olje med vokstemperatur. I tillegg sitter vi ikke med eierskap på noen av installasjonene i nærheten,

LUNO-OMRåDET:Lundin er i gang med Nemo-utbygg-
ing, men også på Luno planlegges en større feltut-
bygging. Her vist i klyngen sammen med Hanz/Drau-
pne og Ragnarock.(Kart:STATOIL)

sier Mustad, og legger til at Pierce-feltet vil være en aktuell tie-in plattform.

Lundin planlegger utbygging i form av en brønnramme med tre tilhørende produsenter og en vanninjektor.

Så Krabbe
I nærheten av Nemo befinner Krabbe-funnet seg, og Lundin ser helst at de to blir utviklet som ett felt.

– Krabbe har stort sett de samme egenskapene som Nemo, med tanke på ressurser og egenskaper, sier Mustad. Han ser for seg at en utbygging av Krabbe og Nemo før det mer kjente Luno vil være en god øvelse for Lundin.

økt fokus
Til Oilinfo presiserer Mustad at Lundin satser på å komme i gang med realiseringen av Nemo-prosjektet i andre halvår av 2010.

– De største kontraktene blir for rigg og subseautstyr, sier Mustad til Oilinfo.

For at selskapet skal realisere planene om en hurtig utbygging presiserer Mustad at de er avhengige av hyllevarer og standardisering.

– Det gir økt fokus for leverandørene når de har to felt å jobbe med samtidig.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR