TESS oppfordrer oljebransjen til å etablere slangevedlikeholds-systemer. (Illustrasjonsfoto)

Fakta om slangebruk offshore:
* Det finnes i dag et sted mellom 1,5 millioner og 2 millioner
slanger på offshoreinstallasjoner på norsk kontinentalsokkel.
* 15-20 prosent av disse slangene har høy kritikalitet. Det vil
si at de er sårbare for slangebrudd, og/eller at slangebrudd
kan medføre person- eller utslippsrisiko.
* På en stor oljeplattform finnes 4000-5000 slanger.
* På en jackuprigg sitter det ca. 2500 slanger.
* På et supplyskip sitter det ca. 1200 slanger.
* Slanger skal skiftes ut jevnlig – normalt hvert annet år.

– Våre slanger er sikre. Men de må vedlikeholdes og skiftes ut jevnlig. Vi vet at det finnes mange gamle slanger offshore, og disse representerer en risiko for skader, utslipp og driftsstans, sier øystein Solberg, Director Services and Operational Support i TESS.

Under et seminar i Stavanger i dag satte TESS fokus på slangesikkerhet i et seminar for oljeindustrien. Blant innlederne var Petroleumstilsynet og Det Norske Veritas.

Utslipp skyldes slangebrudd
Bakgrunnen for at TESS ønsket å sette fokus på slangesikkerhet er at flere av de største utslippene på norsk sokkel har skyldtes slangebrudd eller andre forhold knyttet til slanger.

Slangebrudd medførte Norgeshistoriens nest største utslipp, Statfjord A-utslippet på 25.000 fat i 2007, og har medført en rekke mindre utslipp, deriblant Draugen-utslippet på 78 m3 i 2006. Slangebrudd var også årsaken til brannen på Mongstad i 2004 da to personer ble alvorlig brannskadd og det oppsto store materielle skader. Også i de sårbare nordområdene har slangebrudd ført til utslipp: Fra Eirik Raude rant 1000 liter tungolje ut i Barentshavet i 2004.

Slanger synes glemt
– Oljebransjen er svært opptatt av og dyktige på sikkerhet. Men slanger synes å være litt glemt. Dette fordi slanger gjerne er komponenter i større utstyr eller omfattende aktiviteter som lasting, som er underlagt streng kontroll. Vi oppfordrer alle aktører i oljeindustrien til å skaffe seg oversikt over slangeparken sin. Dette vil gi dem muligheten til å utføre slangevedlikehold og –utskifting ifølge planverk og ikke når slangene går i stykker og kan medføre personell- eller utslippsrisiko, sier Solberg.

Skal skiftes ut hvert annet år
– Slanger skal skiftes ut jevnlig – som oftest hvert annet år – og vi leverer slanger under disse forutsetningene. Vedlikeholdes slangene riktig, går de ikke i stykker. Men vi vet at slanger ofte blir sittende for lenge offshore. Særlig sitter det en del gamle slanger på de eldste riggene, sier Solberg.

– Vår oppfordring til oljebransjen er: Etablér slangekontrollsystem og integrer dette mot vedlikeholdsstyringssystemet. Da kommer slangene inn i oljeselskapenes gode og gjennomtenkte opplegg for vedlikehold, og risikoen og kostnadene reduseres samtidig som oppetiden økes, sier han.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR