Norsk PMI steg fra 53,8 i juni, til 54,8 i juli. Med det ser vi den høyeste målingen siden mars 2012. Det var hovedsakelig produksjons- og sysselsettingsindeksen som bidro til oppgangen.

-At de positive tallene vi erfarte i juni nå er styrket ytterligere viser at den positive trenden for industrien fortsetter. Historisk sett er juli måned beheftet med noe usikkerhet knyttet til ferieavvikling og færre respondenter, men den positive PMI-utviklingen får følge fra flere hold, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk.

Svein-Egil Hoberg (foto: nima.no)
Svein-Egil Hoberg (foto: nima.no)

Støtte fra SSB og NAV
Produksjonsindeksen steg fra 54,4 til 56,3 denne måneden og er nå på sitt høyeste siden august 2013. Sysselsettingsindeksen gjorde et hopp fra 47,9 til 49,4.

-Det er den høyeste verdien siden oppsigelsene i oljerelatert industri skjøt fart høsten 2014. Utviklingen i både produksjon og sysselsetting støttes av ferske tall fra både SSBs konjunkturbarometer og NAV, refererer Hoberg.

Når det kommer til ordreindeksen steg denne fra 59,1 til 59,2.

-Den marginale økningen i ordreindeksen signaliserer en solid forventning blant innkjøpslederne. Ordreindeksen har ikke vært så høy siden slutten av 2010 / begynnelsen av 2011, utdyper Hoberg.

Ingen Brexit-påvirkning
Delindeksen som angir leverandørers leveringstid hadde en oppgang til 55,3. Lagerindeksen er den eneste av de fem delindeksene som gikk ned denne måneden, fra 48,3 til 47,9.

-Økning i indeksen for leveringstid fra leverandører og nedgang i indeksen for lager av innkjøpte varer støtter den positive veksten i PMI-indeksen, kommenterer Hoberg.

Skepsisen det internasjonale pengefondet (IMF) fremsatte i midten av juli ser dermed ikke ut til å ha påvirket norsk industri nevneverdig.

-Usikkerheten som IMF har signalisert vedrørende veksten i verdensøkonomien, hovedsak grunnet Brexit, har tydelig ikke bidratt til reduksjon i forventningene blant norske innkjøpsledere, forteller Hoberg som nå ser frem til kommende PMI-målinger.

-Det blir interessant å følge utviklingen de neste månedene da vi alltid må ta hensyn til at målingene er mer usikre i sommermånedene grunnet ferien, avslutter han.

Nyhetsbrev fra Petro.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR