Bergen Groups videreførte virksomhet hadde i 4. kvartal 2014 en omsetning på NOK 357 millioner og et positivt driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 14 millioner, melder selskapet i dag.

Videre kan de rapportere at ordrereserven er mer enn firedoblet i løpet av 2014, og var ved utgangen av året på NOK 380 millioner, hvilket gjør at konsernsjef Asle Solheim tør signalisere nøktern optimisme knyttet til framtidsutsiktene.

– Bergen Group opplever situasjonen som krevende på lik linje med andre selskaper som leverer tjenester til offshoremarkedet. Vi kan rett nok vise til overskudd i Offshore-divisjonen i 4. kvartal, men for fjoråret samlet ble det et underskudd i denne divisjonen. Vår klare målsetning er å sikre en positiv resultatutvikling kombinert med videre vekst, sier Solheim i meldingen.
Positivt i maritim og industriell service
Bergen Group melder videre at innenfor konsernets andre satsingsområde knyttet til maritim og industriell service oppnådde Services -divisjonen et positivt driftsresultat før av- og nedskrivninger både i 4. kvartal, og fjoråret sett under ett.

Dette forklares med at Services-divisjonen er ikke like utsatt for markedssvingninger som offshoreaktiviteten, og her forventer Bergen Group en stabil og lønnsom vekst i årene som kommer. I den forbindelse har konsernet sikret seg økt produksjonskapasitet og aktivitet gjennom kjøpet av virksomheten til Fjell Industries AS tidligere denne måneden. Divisjonen har i løpet av fjoråret økt ordrereserven fra NOK 45 millioner til NOK 171 millioner.

– Tallene viser at vi er på rett vei i arbeidet med å utvikle en robust plattform for lønnsom drift i konsernet også i kvartaler uten store riggprosjekter, sier Solheim.

 

Avviklet skipsbygging
Bergen Group har gjennomført bemanningsreduksjoner i aktivitetsområder som historisk sett har hentet det meste av omsetningen sin fra den avviklede skipsbyggingsvirksomheten. I tillegg har en valgt å gjøre en ekstraordinær avskrivning på bokførte merverdier i Bergen Group Skarveland AS.

Selskapet har historisk hatt skipsbygging som et viktig forretningsområde, men vil nå være en del av konsernets videreførte virksomhet knyttet til Services- divisjonen. Dette påfører konsernet et negativt driftsresultat etter avskrivninger (EBIT) i 4. kvartal.

Konsernets ikke-videreførte virksomhet, som i hovedsak er relatert til virksomheten i den tidligere skipsbyggingsdivisjonen, genererte i 4. kvartal et negativt resultat (EBIT) på 56 millioner kroner. Kostnadene med å avvikle denne virksomheten har vært høyere enn antatt og det er derfor gjort økte avsetningeri 4. kvartal i den forbindelse. Gruppen forventer dermed ikke vesentlig resultateffekt fra ikke-videreført virksomhet i 2015.

Bergen Group er i prosess med å styrke konsernets finansielle posisjon, og har i den forbindelse sikret en forlengelse av eksisterende lånefasilitet til 30. september 2015, på visse vilkår. Bergen Group vil fortsette arbeidet med å sikre langsiktig finansiering i løpet av første halvår 2015.

 

Forrige artikkelLeteuken – Uke 9, 2015
Neste artikkelPrikkfritt på Esso-anlegg

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR