Tjenestedirektivet ble nærmest en bisetning i utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) redegjørelse i Stortinget torsdag om viktige EU- og EØS-saker.

NTB

Høyres leder Erna Solberg mener at regjeringen må gjøre seg ferdig med tjenestedirektivet.
– Vi må konkludere snart. Nå har vi utredet, utredet og utredet. Regjeringen kan ikke utsette saken i det uendelige, sier hun til NTB.

EU-motstanderne etterlyser også en avklaring fra Arbeiderpartiet, og håper partiet vil lytte til «sine venner i LO».

Markering
Ungdomsalliansen mot tjenestedirektivet hadde en markering utenfor Stortinget.
– Vi er skeptiske til å flytte makt vekk fra folkevalgte organer. Det håper vi også Ap er, sier talskvinne Tonje Brenna.

– Regjeringen vil legge avgjørende vekt på arbeidstakernes rettigheter og vårt høye ambisjonsnivå i arbeidet mot sosial dumping., sa Støre i stortingssalen.

Spørsmålet om Norge skal bruke reservasjonsretten er et aktuelt tema for regjeringen der Ap vil at Norge skal godta direktivet, mens SV og Sp, med støtte av LO, går langt i å mene at regjeringen bør bruke reservasjonsretten.

Grundig gjennomgang
Fristen for å avgi høringsuttalelse om direktivet gikk ut 20. oktober.
– Regjeringen vil etter denne høringsrunden gå grundig gjennom alt tilgjengelig materiale om direktivet før det tas stilling til om det skal innlemmes i EØS-avtalen, sa utenriksministeren.
Støre slo fast at saken er viktig for Norge og fortjener en grundig behandling før det konkluderes.

– Det handler om feltet tjenester som er en stor og voksende del av europeiske lands økonomier. Det reiser spørsmål om vår mulighet til å videreføre og videreutvikle vår politikk om beskyttelse av arbeidstakernes rettigheter, sa han.

Skjønner ikke strategien
Solberg sier hun ikke skjønner strategien til Arbeiderpartiet i denne saken.

– Regjeringen må jo kunne svare på hva den mener om tjenestedirektivet når vi kommer til valgkampen. Det er en mye bedre strategi at den rydder opp i egne rekker, eventuelt tar dissenser, og gjennomfører tingene. Den eneste grunnen til at regjeringen utsetter saken, og ikke tar noe standpunkt, er at regjeringen ikke tror på det rødgrønne regjeringsprosjektet lenger. Hvis de tror på det rødgrønne prosjektet, må de konkludere i denne saken, sier Høyres leder.

Solberg understreker at saken ikke forsvinner ved at regjeringen venter med å bestemme seg.
– Men regjeringen forsvinner kanskje, og da slipper den jo å ta standpunkt til tjenestedirektivet, sier hun.

Forrige artikkelNoreco kvitter seg med gjeld
Neste artikkelTiltakspakken enstemmig vedtatt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR