Organisasjonen Lederne har sendt bekymringsbrev til Olje- og energiministeren. årsaken er at de er redd for at StatoilHydros omorganisering på norsk sokkel skal øke risikoen for storulykker.,

LEDER DE SOM LEDER: Jan Olav Brekke.
(Foto: LEDERNE)

1.500 ansatte i StatoilHydro er organisert i Lederne, og nå uttrykker forbundsleder Jan Olav Brekke bekymring for den omdiskuterte omorganiseringen.

– Vi er sterkt bekymret for at StatoilHydros forslag til ny organisering av norsk sokkel fører til manglende kompetanse og kapasitet som radikalt vil kunne øke risikoen for storulykker i et svært sårbart arbeidsmiljø, skriver Brekke i brevet som er sendt til Terje Riis-Johansen.

Organisasjonen medgir at StatoilHydro må jobbe for å finne løsninger som reduserer bemanningen, men mener grunnlaget for denne nedbemanningen er helt feil.

– Vi aksepterer ikke at selskapet kan redusere bemanningen basert på måltall i en konsulentrapport uten at det er påvist at gjenværende bemanning kan drive installasjonene på forsvarlig måte. Vi oppfordrer myndighetene til å fatte nødvendige vedtak for å hindre at bemanningen på StatoilHydros installasjoner reduseres slik at sikkerhet for personell, ressurser og miljø blir skadelidende. StatoilHydros ledelse forvalter nasjonale verdier, og det bør gjenspeiles i bedriftens handlemønster, mener Brekke.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR