Fire nye brønner som nå bores skal føre Ormen Lange-produksjonen mot sitt toppnivå på 70 millioner kubikkmeter gass per dag innen utgangen av året.

Prosessanlegget i Nyhamna har en designkapasitet på nettopp 70 millioner kubikkmeter gass per dag.

– Produksjonsøkningen vil være resultatet av fire nye brønner som kommer on stream i tillegg til de seks eksisterende brønnene, sier talsperson Lillian Aasheim for feltoperatør Shell til Dow Jones Newswire.

Nyhamna kan dog bli utvidet. Gassco er ferdig med første fase av en utredningsprosess for å se på ulike muligheter for å transportere gass fra felt i Norskehavet, og ett av alternativene selskapet jobber med, er å oppgradere Nyhamna til å bli en gasshub på linje med Kårstø og Kollsnes.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR