Utbyggingen gir 110 millioner fat oljeekvivalenter, og investeringene er anslått til 8,2 milliarder kroner.

Olje- og energidepartementet har godkjent plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2, som skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform med ti brønnslisser.

I tillegg skal to  eksisterende havbunnsbrønner gjenbrukes. Alle brønnene skal fjernstyres fra Oseberg Feltsenter.

– Oseberg Vestflanken 2 er et pionérprosjekt med strategisk betydning, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Torger Rød, direktør for prosjekter i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)
Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen/Statoil ASA)

Prosjektet er en pilot som andre operatører, myndigheter og Statoils øvrige prosjektportefølje allerede nå henter læring fra. Konseptet er nytt i Norge, men vanlig på dansk og nederlandsk sokkel.

– Vi legger vekt på at dette nye konseptet skal videreføre det høye sikkerhetsnivået vi har på installasjonene på norsk sokkel, sier Rød.

Statoil har jobbet med å kutte investeringskostnadene gjennom hele prosjekteringsfasen, og har redusert balanseprisen i prosjektet med i størrelsesorden 30 prosent.

Dette skyldes både reduserte investeringskostnader og en god modning av ressursgrunnlaget som har gitt økte volumer, noe som gjør prosjektet robust selv med lav oljepris.

Brønnene på Oseberg Vestflanken 2 skal bores av den nye kategori J-riggen «Askepott», som for tiden er under bygging. Denne eies av Oseberg-lisensen.

Gunnar Nakken, områdedirektør i Drift Vest. Foto: Statoil
Gunnar Nakken, områdedirektør i Drift Vest. Foto: Statoil

– Det er gledelig at strategiene som ble etablert for anskaffelse av Oseberg sin lisensrigg nå realiseres med et lønnsomt prosjekt som utnytter eksisterende infrastruktur optimalt, sier Gunnar Nakken, områdedirektør i Drift Vest.

Prosjektet vil bidra til forlenget levetid for Oseberg-feltet og er et viktig bidrag til Statoils mål om å opprettholde produksjonen på norsk sokkel på dagens nivå til 2030 og videre.

Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området.

– I bunn ligger en felles optimisme hos partnerne for Oseberg-området fremover, avslutter Nakken.

Forrige artikkelSamarbeider om klassing av «COSL Promoter»
Neste artikkelIEA øker oljeetterspørselsanslaget

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR