I en oppsummering for juli bekrefter Noreco at Oselvar startet produksjon 2. august.

Feltet var stengt gjennom hele juni som følge av planlagt vedlikehold på Ekofisk og Ula og i juli som følge av uforutsette forsinkelser på Ula.

Totalt produserte Noreco 3.874 fat oljeekvivalenter (oe) per dag i juli 2013, mot 3.583 fat oe per dag i juni. Netto realisert pris var 102,8 dollar per fat oe justert for lagerverdier.

Teknisk feil og stengning
Teknisk feil på en av to gasskompresjonstog på Huntington-plattform har forsinket den forventede økningen av produksjon fra feltet. Feilen er ikke utbedret, men produksjonen har likevel økt til 2.344 fat oe per dag.

Produksjonen på feltene Nini, Nini East og Cecilie ble stengt i juli på grunn av tekniske problemer på vertsplattformen Siri. Operatøren arbeider med å utbedre feilen, men har så langt ikke opplyst når de forventer at produksjon kan gjenopptas. Før stengning produserte Nini 125 fat oe, Nini East 1.267 fat oe og Cecilie 137 fat oe.

Mislykket reparasjon
Lulia-feltet er fortsatt stengt som følge av at den planlagte reparasjonen av en nødstengningsventil i Harald-rørledningen ikke var vellykket. Operatøren har indikert at produksjon kan starte en gang i august eller september i år.

Enoch-feltet er fortsatt nedstengt i påvente av vedlikeholdsarbeid.

Produksjonsvolumene er foreløpige og selskapet tar forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser.

Forrige artikkelAGR Enhanced Drilling utvider BP-kontrakt
Neste artikkel”Svært lovende» i Karahavet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR