Ifølge selskapet er hensikten med medlemskapet å utvide satsingen mot petroleumsektoren ved å få innpass i den voksende subseanæringen., Trond Strømgren i NCE Subsea. (Foto: NCE Subsea)

Østerbø Maskin i Bjordal er nylig blitt medlem i næringsklynga NCE Subsea.

Leverer allerede til petroleumssektoren
– Østerbø Maskin ser på subseamarkedet som svært interessant, sier daglig leder Steinar Holen.

– Vi leverer allerede tjenester og høykvalitetsprodukter til petroleumsindustrien, og vet vi har både kompetanse og kapasitet til å utvide produktspekteret vårt.

Virksomheten spesialiserer seg på bygging av sertifiserte uniter, løfteutstyr og andre typer produkt som krever kompetanse innen tegning, beregning, elektro og sveis. Mye av kompetansen kan brukes i subseasamanheng, og dette danner nå grunnlaget for nysatsingen.

– Vi har et godt forhold til flere av samarbeidspartnerne våre der vi i fellesskap leverer gode løsninger. Eksempelvis er Sunnfjord Engineering AS og Safeclean AS to av de tetteste partnarane våre, sier Holen.

Naturlig å søke om medlemskap i NCE Subsea
Østerbø Maskin etablerte seg med avdeling i Gulen Industrihamn for ett år siden. Dette området har fokus på petroleumsnæringen, og etter det virksomheten tror vil subsea bli en naturlig del av dette.

– Samlet gjør dette at vi mener tiden er moden for å rette blikket mot subsea akkurat nå, sier Holen.

– Med medlemskap i NCE Subsea får vi tilgang til et utvidet nettverk innen subseamarkedet, og vi kan få drahjelp fra eksperter og fagmiljø som kjenner næringen. Det vil sikre oss markedstilgang på en mye bedre måte enn om vi skulle jobbet på egenhånd, avslutter han.

NCE Subsea satser i Sogn og Fjordane
Våren 2014 opprettet organisasjonen et avdelingskontor i Sogn og Fjordane, der Trond Strømgren arbeider fra kontoret i Florø.

– Det norske subseamiljøet er det fremste i verden, og norske bedrifter står for over halvparten av all global subseaaktivitet, sier Strømgren.

– De store aktørene i subseanæringen er helt avhengige av et brett og allsidig spekter av underleverandører. Østerbø Maskin har vist at de er i stand til å levere gode produkter til petroleumsnæringen så langt, og jeg mener virksomheten opplagt har potensiale til å konkurrere om leveranser til subseaindustrien i fremtiden, sier han.

– Vi er svært glade for at Østerbø Maskin er tatt opp som medlem i NCE Subsea, som den fjerde virksomheten fra Sogn og Fjordane.