Øvelse Bergen, samordningsøvelsen mellom Kystverket, Statoil og IUA Bergen setter evner til samhandling mellom fartøy, folk og teknologi på prøve. Kilde: Kystverket

23 fartøy, avansert opptaksutstyr og spennende teknologi fikk stå sin prøve under øvelse Bergen – der popkorn fortsatt spiller en vesentlig rolle.

Vi er om bord på OV Utvær, der Kristin Brandt Hansen er 1.maskinist. Hun sitter med skjermer som viser avansert data foran seg, og lytter og har dialog med innsatsleder til sjøs, som befinner seg på et helt annet fartøy.

Kystvaktfartøy, oljevernfartøy, ulike typer lenser og opptaksutstyr, fjernmåling ved hjelp av to droner og en aerostat var å se på sjøen utenfor Bergen 1. juni. Belter av popkorn ”spilte” olje, mens et 40-talls mennesker fikk testet kunnskap og evner til samarbeid.

Artikkelen fortsetter under bildet

SPENNENDE ØVINGSDAG: Førstemaskinist Kristin Brandt Hansen har en annerledes, men spennende dag på jobb. – Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier hun. Foto: Kystverket
SPENNENDE ØVINGSDAG: Førstemaskinist Kristin Brandt Hansen har en annerledes, men spennende dag på jobb. – Vanligvis trener vi mest på det tekniske, i dag har vi øvet mer på koordinering og samspill mellom fartøy og flere involverte, sier hun. Foto: Kystverket

Samordning og koordinering
– Denne øvelsen er en god samordningsøvelse, sier Kystverkets øvingsleder Bjørn Helge Utne.

Han forklarer at øvelsens hovedmål er å sette samordningsavtalen mellom Statoil Sture, Statoil Mongstad, Bergen Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) og Kystverket på en prøve. Slik blir organiseringen internt i beredskapsorganisasjonene også testet.

– Hovedutfordringen har vært koordinering og mobilisering av fartøy og ressuser, sier Utne, som trekker fram kommunikasjon og rapportering via VHF som et spesielt utfordrende punkt.

Artikkelen fortsetter under bildet

TESTER SAMORDNING: Kystverket, Statoil og IUA Bergen har trent oljevern sammen, under ledelse av Alf Halsen, IUA Bergen, Eirik Torsvik Monssen, Statoil Sture og Bjørn Helge Utne fra Kystverket.
TESTER SAMORDNING: Kystverket, Statoil og IUA Bergen har trent oljevern sammen, under ledelse av Alf Halsen, IUA Bergen, Eirik Torsvik Monssen, Statoil Sture og Bjørn Helge Utne fra Kystverket. Foto: Espen Reite/Kystverket

Avdekket forbedringspunkter
– IUA bruker nødnett, i motsetning til de andre aktørene som bruker VHF samband. Dette kan føre til et mangelfullt situasjonsbilde. Vi har avdekket et forbedringspotensiale for mobilisering er innenfor tidsrammene som er satt. Utsettingen av lenser ble noe forsinket på grunn av tekniske problemer, men likevel innenfor akseptable tidsrammer, føyer Alf Halsen, fra IUA Bergen.

Område med høy miljørisiko

Hvorfor er denne øvelsen spesielt viktig?

– Her på sjøen like utenfor Bergen befinner vi oss i et område med både forhøyet miljørisiko. Det vil si at vi er i et farvann med høyere sannsynlighet for at en hendelse med utslipp av råolje fra fartøy til sjøs inntreffer. Derfor er det viktig at det øves på samordning av akuttberedskapen nettopp her. Dette innebærer blant annet overlevering av aksjonsansvar fra Statoil til Kystverket, samt at vi får erfaring med tidsbruk for mobilisering og behovet for ressurser, sier Eirik Torsvik Monssen, fra Statoil Sture.

Men hvorfor er det popkorn som fanges opp i lenser og opptaksutstyr?

– Popkorn er et naturprodukt som flyter og oppfører seg tilnærmet likt olje, samt at det er miljøvennlig, svarer Kystverkets øvingsleder Bjørn Helge Utne.

Foto: Espen Reite/Kystverket
Foto: Espen Reite/Kystverket
23 FARTØY: Øvelse Bergen er en av de største oljevernøvelsene som gjennomføres årlig i samspill mellom Kystverket, IUA Bergen og Statoil Sture og Mongstad. Foto: Espen Reite/Kystverket
23 FARTØY: Øvelse Bergen er en av de største oljevernøvelsene som gjennomføres årlig i samspill mellom Kystverket, IUA Bergen og Statoil Sture og Mongstad. Foto: Espen Reite/Kystverket

 

 

 

 

Forrige artikkelNy konserndirektør i Seadrill
Neste artikkelLeverer HVAC-utstyr til Martin Linge FSO

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR