Det brant olje på sjøen og ble testet avansert utstyr da Kystverket deltok i ”Olje på vann” i Nordsjøen. Under øvelse Barents sto oljevernsamarbeidet med Russland sin prøve, mens øvelse Bergen utfordret nasjonale aktørers evne til samarbeid. Kilde: Kystverket

Juni er en aktiv måned der personell fra Kystverket har fått trent på samarbeid og håndtering av avansert oljevernutstyr, og testet beredskapen vår mot akutt forurensning. Olje på vann, Øvelse Barents og Øvelse Bergen ble toppet av en øvelse i regi av Esso Slagentangen, der også Kystverket spilte en vesentlig rolle i et alvorlig scenario.

Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly og NOFO-direktør Leif Kvamme sier testene under Olje på vann er med på å styrke den nasjonale oljevernberedskapen.
Beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly og NOFO-direktør Leif Kvamme sier testene under Olje på vann er med på å styrke den nasjonale oljevernberedskapen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrker nasjonal beredskap
Realistiske forsøk med utslipp av olje pågikk under ”Olje på vann” som et ledd i arbeidet med å verifisere, vedlikeholde og videreutvikle den nasjonale oljevernberedskapen.

Her ble samarbeidet mellom myndigheter og industri også satt på prøve. Det overordnede målet for alle nevnte øvelser, og alle øvelsene Kystverket deltar i eller har regien på, er å styrke den nasjonale beredskapen mot akutt forurensning.

Årets testaktiviteter omfattet blant annet brenning og bekjempelse av tynne oljefilmer, samt høyhastighetssystemer. En rekke fartøy har deltatt, det har blitt gjennomført overvåkning med fly fra flere nasjoner, satellitter, droner og aerostater.

Tester tynne oljefilmer
Ulike typer drivstoff, som tynne oljefilmer, setter andre krav til beredskapen enn tyngre olje, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly. Det var også et testpunkt da ”Olje på vann” ble gjennomført i samarbeid med Norsk Oljevernforening for operatørselskap (NOFO) .

– For Kystverket er det knyttet spenning til forsøket med tynne oljefilmer og måling av eksponering av avdampede stoffer fra oljen av aksjonsmedarbeiderne. Dette tas det doktorgrad på nå, sier han.

Forsøket med tynne oljefilmer har overføringsverdi til Kystverkets aksjoner når utslippet består av marin diesel.

Se filmen fra luften av brenning av olje på vann. Artikkelen fortsetter under bildet

http://https://www.youtube.com/watch?v=MrJIcko6F3I&feature=youtu.be

Brant olje på vann
– Det som var spesielt med årets ”Olje på vann” er at den omfattet lite utprøvde bekjempelsesmetoder som brenning og bekjempelse av tynne oljefilmer, sier Leif J. Kvamme, administrerende direktør i NOFO.

Ly og Kvamme understreker at øvelsen gjennomføres i tråd med tillatelser fra Miljødirektoratet, som har gjort øvelse med et oljeutslipp mulig.

– Direktoratet har i alle år har vist en positiv holdning til tiltak som er med på å styrke effektiviteten og sikkerheten mot akutt forurensning på norsk sokkel, sier Kvamme.

Flere land deltok

Det har vært med fly fra Nederland, Tyskland og Finland i tillegg til Kystverkets under Olje på vann. De andre landene er med fordi de kan teste sine sensorer under kontrollerte forhold. En kan se om ustyret er riktig kalibrert, vurdere bergningsmetoder for mengde utslipp (fordi dette er kjent) med mer. De vil også utveksle erfaringer og sammenlikne sine resultater med de andre flyene som er i aksjon.

– Dette er en av de få mulighetene i verden til å teste utstyret på riktig olje, sier Ly.

Øvelser fra nord til sør
Øvelse Barents arrangeres årlig, og kombinerer trening på søk, redning og oljevern. Kystverket og Hovedredningssentralen øvet i juni sammen med sine russiske kollegaer på et scenario der begge disse elementene inngår.

Under årets øvelse var Norge ansvarlig for avviklingen. Dette betyr at russiske innsatsstyrker bisto Norge, og operasjonene derfor ble ledet av norsk overordnet innsatsledelse.

27721149825_3da5e61f85_k
Strilborg i arbeid under årets «olje på vann» øvelse. (Foto Espen Reite, Kystverket)

 

 Her ser vi overvåkningsflyet "LN-KYV". Flyet er en avansert overvåkningsplattform med trente operatører og høyteknologisk utstyr. Flyet har blant annet infrarøde kamera og radarer som er spesielt godt egnet til å detektere olje. Flyet sender informasjon direkte ned til Kystvakt-fartøyet hvor operasjonen ledes fra.

Her ser vi overvåkningsflyet «LN-KYV». Flyet er en avansert overvåkningsplattform med trente operatører og høyteknologisk utstyr. Flyet har blant annet infrarøde kamera og radarer som er spesielt godt egnet til å detektere olje. Flyet sender informasjon direkte ned til Kystvakt-fartøyet hvor operasjonen ledes fra. (Foto Espen Reite, Kystverket)

Verstefallshendelse på Slagentangen
Esso Slagentangen, IUA Vestfold og Kystverket har en avtale om gjensidig støtte ved hendelser som innebærer akutt forurensing. Avtalen innebærer en årlig trenings- eller øvelsesaktivitet.

Øvelse Slagentangen på Esso-anlegget i Vestfold var en todelt øvelse. Først ble det gjennomført en industrivernøvelse med brann på anlegget, deretter gikk det over i en oljevernøvelse hvor en øvde at en av de store oljetankene sprakk og at olje rant ut i sjøen. Andre del av øvelsen er en skrivebordsøvelse som gjennomføres i Horten 22. juni.

Testet om avtalene holder stand
Under Øvelse Bergen var hovedmålet er å sette samordningsavtalen mellom Statoil Sture, Statoil Mongstad, Bergen Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) og Kystverket på en prøve. Slik blir organiseringen internt i beredskapsorganisasjonene også testet.

Øvelsen ble gjennomført i et område med forhøyet miljørisiko, i et farvann med høyere sannsynlighet for at en hendelse med utslipp av råolje fra fartøy til sjøs inntreffer. Derfor var det viktig at det ble øvet på samordning av akuttberedskapen nettopp her.

Dette innebærer blant annet overlevering av aksjonsansvar fra Statoil til Kystverket, samt erfaring med tidsbruk for mobilisering og behovet for ressurser.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelDea skriver ned Skarv med NOK 6 milliarder
Neste artikkelMulig streik for Rowan Viking og Rowan Gorilla ansatte

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR