Det var mangelen på forskning på oljevernsutstyr som overrasket Terje Riis-Johansen da Norlenses representant snakket for ministeren i Harstad.

Av Inger Johanne Stenberg

– Jeg nyanserte bildet av oljevernstatusen ovenfor ministeren, og forklarte at det har vært forbedring på organisering og utstyr. Jeg tok opp at det behøves forskning og utvikling der man har som mål å bryte nye barriere innefor oljevern, sa Norlenses Asbjørn Klaussen ifølge Vesterålen Online .

Det var under Samrådskonferansen i Harstad at oljevernforkjemperen snakket for ministerens åpne ører. Her påpekte han at det nesten ikke har vært forsket på oljevernutstyr de siste 20 årene, noe som overrasket Riis-Johansen.

– For Riis-Johansen var dette en ny og oppsiktsvekkende opplysning, forteller Klaussen til Vesterålen Online.

Norlense holder til På Fiskebøl i Hadsel, og holder på med forskning og utvikling av en ny type oljelense til bruk under vanskelige forhold. Det er spesielt områdene nord på norsk sokkel som vil ha behov for slikt utstyr på grunn av været.

– Prosjektet har som målsetting å utvikle en ny generasjon oljelense. Den nye type lense skal ha økt operasjonstid i forhold til det som er i dag. I det ligger det at den skal fungere bedre i dårlig vær, høye bølger og høy strømføring, forteller Klaussen.

Utfordrende finansiering
Klaussen understrekte at det har vært et prosjekt det har vært vanskelig å få full-finansiering til FoU inne oljevern. Det er skutt inn risikokapital i prosjektet fra Norlense selv, men selve toppfinansieringen har vært utfordrende å få på plass.

– Jeg vil ikke spekulere i hvorfor det har vært vanskelig med finansiering. Mitt poeng var å sette søkelyset på at det har vært vanskelig. Vi mener det har vært for lite forskning på dette over de siste år, forteller Klaussen.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen er for tiden på flere steder i Norge for å gjøre forundersøkelser i forkant av petroleumsmeldingen som skal komme i høst. Underveis har han hatt flere møter med ulike aktører i industrien for å få et bedre bilde av hva som rører seg.

Forrige artikkelTopside-verft er ikke levedyktige
Neste artikkel«Normand Clipper» får jobb for Veolia

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR