Olje- og energidepartementet tror en ESA-godkjenning av testsenteret for CO2-rensingen på Mongstad kan være nært forestående.

NTB

– Vi mener at det er grunnlag for å konkludere at man ikke setter i gang en formell undersøkelse, sier statssekretær Liv Monica Stubholt (Sp) i departementet til NTB.

Årsaken til optimismen er et 30 siders brev fra departementet til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA.

Der innrømmer departementet at statens finansiering av testsenteret kan sees på som statsstøtte, men argumenterer samtidig utførlig for at den må komme inn under EØS-avtalens unntaksbestemmelser.

Felles europeisk interesse
– Testsenteret er et viktig prosjekt av felles europeisk interesse, konkluderer departementet i brevet.
Brevet, som nå er til behandling i ESA, er det siste i en lang føljetong av formell og uformell kontakt mellom ESA og norske myndigheter, hvor ESA stadig har purret på departementet om mer informasjon.

Etter det NTB forstår, kan det nå være like før ESA tar et endelig valg mellom å godkjenne prosjektet eller å sette i gang en formell undersøkelse av statsstøtten. Blir det siste valgt, kan det spenne beina under den planlagte investeringsbeslutningen på Mongstad i fjerde kvartal i år. En slik undersøkelse kan ta inntil 18 måneder.

Da prosjektet ble notifisert i sommer, forsøkte departementet å argumentere for at statens involvering ikke var å regne som statsstøtte i det hele tatt, men en ren investering som ville betale seg.

Dette hovedsporet, det såkalte markedsinvestorprinsippet, ble beholdt helt fram til november. Men etter utvetydige signaler fra ESA, senest i brevs form før jul, er nå den strategien lagt på hylla.

Går for plan B
– Vi har ikke formelt trukket anførselen om notifisering etter markedsinvestorprinsippet. Men dialogen med ESA har gitt veiledning. Den har vi tolket dit hen at det er riktig å forfølge det vi har kalt plan B, sier Stubholt.

Fremleggelsen av EU-kommisjonens energi- og miljøpakke 23. januar ga i tillegg klare politiske signaler om at EU-systemet har forståelse for at det må statsstøtte til for å realisere det norske prosjektet.

Stubholt roser dialogen departementet har hatt med ESA, selv om saken har sprengt regjeringens opprinnelige tidsrammer.

Hun påpeker at ESA faktisk driver nybrottsarbeid for hele EU i saken, ettersom det ikke finnes presedens på området i EU.
– ESA har villet diskutere og veilede om tolkningen. Vi har ikke vært enige med dem juridisk om alt, men vi har vært opptatt av resultatet, ikke å vinne på jussen, sier Stubholt.

Forrige artikkelFester grepet i Øst-Europa
Neste artikkelKritiske til LOs AFP-krig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR