Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt pålegg til Gassco og Statoil om å iverksette tiltak for å ivareta personsikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg på Kårstøanlegget i Rogaland.

Bakgrunn for pålegget er en tilsynsaktivitet i perioden 8. – 10. november 2016, rettet mot storulykkerisiko og elektriske anlegg på Kårstø.

Under tilsynet fant Ptil mangelfull risikoforståelse og oppfølging av identifiserte høye lysbueytelser og «personal protection equipment» (PPE)-nivå for elektrisk utstyr, herunder elektrisk utstyr klassifisert PPE 3 og 4.

Gassco er operatør for Kårstø-anlegget, mens Statoil er teknisk tjenesteyter.

Ptil har nå gitt Gassco og Statoil følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriftens § 69 om enkeltvedtak, jamfør teknisk og operasjonell forskrift § 60 om arbeid i og drift av elektriske anlegg, jamfør styringsforskriften §§ 13 om arbeidsprosesser og 15 om informasjon, jamfør forskrift om elektrisk utstyr §§ 11 om merking og 16 om vilkår for bruk, pålegges Gassco AS og Statoil ASA å:

– Tydelig informere alt relevant personell om de identifiserte «personal protection equipment» (PPE)-nivåene, og hvilke farer dette kan medføre i en ulykkessituasjon. Samtidig skal det sikres at personellet får nødvendig kunnskap om riktig vernebekledning ved arbeid i og drift av elektrisk anlegg/utstyr i henhold til identifiserte PPE-nivåer.

– Innarbeide arbeidsprosesser og rutiner for å ivareta personsikkerhet ved arbeid på og drift av elektrisk utstyr i henhold til identifiserte PPE nivåer.

– I tilstrekkelig grad tydeliggjøre, merke og gjøre kjent det elektriske utstyret som har PPE-nivåer som overgår normal vernebekledning.»

Ptil har satt frist for å etterkomme pålegget til 31. desember 2016.

Forrige artikkelHar funnet olje og gass i Barentshavet
Neste artikkelSemco Maritime sikrer seg rammeavtale med Aker BP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR