Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt COSL Drilling Europe pålegg etter granskingen av ulykken på «COSL Innovator» 30. desember 2015, hvor én person omkom da innretningen ble truffet av en bølge.

Ptil gjennomførte i perioden 31. desember 2015 til 1. april 2016 gransking av ulykken på «COSL Innovator» 30. desember i fjor.

Granskingen påviste to brudd på regelverket:

«COSL Innovator» hadde ikke klaring (air gap) på 1,5 meter mellom underkant av nederste dekk og høyeste bølgetopp. Innretningens overbygg var ikke dimensjonert for å motstå horisontale bølgelaster. I tillegg fungerte ikke opptellingssystemet under mønstring tilfredsstillende, ifølge granskingsrapporten.

På bakgrunn av de funnene som ble gjort i granskingen, ga Ptil COSL Drilling Europe AS varsel om pålegg.

Les mer: COSL-gransking: Regelverksbrudd og varsel om pålegg

I overenstemmelse med varselet, gis COSL Drilling Europe nå følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak jf. styringsforskriften § 11 om beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier og rammeforskriften § 19 om verifikasjoner pålegger vi COSL Drilling Europe AS gjennom egnede beregninger eller modellforsøk å verifisere at innretningene COSLInnovator, COSLPromoter og COSLPioneer, etter gjennomførte modifikasjoner etter hendelsen, er i samsvar med rammeforskriften § 3 jf. Sjøfartsdirektoratets forskrift om bygging av flyttbare innretninger (FOR 87/856) § 10, punkt 1.1.3, jf. rapportens kapittel 9.1. Videre pålegges COSL Drilling Europe AS å få disse beregninger eller modellforsøk verifisert av uavhengig, kompetent 3. part.»

Pålegget skal ifølge Ptil være etterkommet innen 1. oktober 2016. En plan for arbeidet skal legges frem for Ptil innen 15. juni 2016.

Ifølge Ptil har COSL allerede igangsatt arbeidet som varselet om pålegg omfatter.

Læring i industriperspektiv

Siden ulykken har Ptil arbeidet med å identifisere lærepunktene fra hendelsen og formidler disse til en samlet næring. Ifølge Ptil forventes det at alle aktører setter seg inn bakgrunnen for ulykken, og sørger for at kunnskapen fra granskingsrapporten tas videre i eget selskap.

Det betyr at hvert enkelt selskap må forvisse seg om at krav knyttet til air gap og horisontale bølgekrefter er ivaretatt for egne innretninger, og at selskapene selv er ansvarlige for dette.

Ptil arbeider videre med forhold som kan ha betydning for hele bransjen. Dette arbeidet gjennomføres i dialog med Sjøfartsdirektoratet, DNV GL, designselskaper, redere og operatører.

Vil vurderes i kommende SUT-behandlinger

Sammen med Sjøfartsdirektoratet vurderer Ptil også eventuelle behov for justering av regler og beregningspraksis knyttet til problemstillingene som ulykken har aktualisert.

Ptil vil også vurdere forhold knyttet til air gap og horisontale bølgekrefter i kommende SUT-behandlinger.

Forrige artikkelFår bore Slemmestad
Neste artikkelBrøt sokkelforhandlingene nærmest før de kom i gang

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR