Petroleumsitlsynet (Ptil) har gitt Hess Norge AS pålegg etter tilsyn med Valhall.,I et tilsyn med selskapets ivaretakelse av plikter som rettighetshaver i Valhall-lisensen ble det identifisert alvorlige brudd på regelverket.

Tilsynsaktiviteten avdekket at Hess’s ivaretakelse av plikter som rettighetshaver ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Ptil fant tre avvik knyttet til styringssystem, håndtering av risiko og dokumentasjonssystem. Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til rolleavklaring.

På bakgrunn av dette ga Ptil 27. november 2013 varsel om pålegg til Hess . I overensstemmelse med varselet har Ptil nå gitt Hess følgende pålegg:

«

Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegges Hess Norge AS å foreta en full gjennomgang av regelverkets krav til styring av virksomheten og å treffe tiltak for å tilfredsstille disse krav i egen virksomhet.»

Forrige artikkelStatoil får bruke «Floatel Superior»
Neste artikkelInterwell kjøper Vosstech-aksjer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR