Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil pålegg etter at det i tilsyn med Heimdal HMP ble identifisert alvorlige brudd på regelverket.,Tilsynet avdekket av Statoils styring og ledelse av beredskap på Heimdal HMP ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Ifølge Ptil ble det funnet avvik knyttet til risikoanalyse, total risiko- og beredskapsanalyse, informasjon om resultater fra analyser til personell om bord, avbemanningsprosedyre, stedfortrederrollen, lastkart for MOB-båt operasjoner og intern kommunikasjon.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til dokumentasjon av modultreninger, samtrening mellom relevant personell ved bruk av MOB-båt og sikkerhetsskilting og marking.

På grunnlag av dette ga Ptil 19. desember 2013 varsel om pålegg til Statoil. Med bakgrunn i varselet har Ptil nå gitt Statoil følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet og aktivitetsforskriften § 24 om prosedyrer, pålegges Statoil ASA å etablere avbemanningsprosedyre for Heimdal HMP ved ekstremvær som overskrider 100 års nivå, jf. rapportens kapittel 5.1.4.»

Forrige artikkelBW Offshore forlenger kontrakt og går inn i Brasil-felt
Neste artikkelSkarfjell Appraisal South «overgår forventningene»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR