Pålegg fra Ptil etter alvorlige brudd på regelverket.,Petroleumstilsynet har gitt Statoil pålegg etter at det i tilsyn med barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro i perioden 28.–30. august i år ble funnet alvorlige brudd på regelverket.

Tilsynsaktiviteten avdekket at Statoils styring og oppfølging av barrierestyring, teknisk sikkerhet og elektro ikke tilfredsstiller regelverkets krav. Aktiviteten ble gjennomført som en stikkprøvekontroll på tilfeldig utvalgt utstyr og dokumentasjon.

Ptil identifiserte fire avvik under tilsynet knyttet til:

  • Drivenhet for brannpumper
  • Strategier og prinsipper for utforming og bruk av barrierer
  • Brann og gassdeteksjon
  • Rømningsveier fra rom for høyspenningsinstallasjoner

Pålegget lyder: » Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. innretningsforskriften § 38 om nødkraft og nødbelysning, jf. innretningsforskriften § 82(2) om ikrafttredelse, jf. forskrift om sikkerhets- og kommunikasjonssystemer i petroleumsvirksomheten § 24 om nødkraftsystemer pålegges Statoil å ivareta driftsfunksjon til drivenhet slik at de kan levere tilstrekkelig krafttilførsel i nødvendig tid til brannpumpene, jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Forrige artikkelSkiferoljesamarbeid for Statoil og Rosneft
Neste artikkelBokn Invest selger Stream

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR