Olje- og energidepartementet har i dag prekvalifisert Perenco og Repsol som operatører på norsk kontinentalsokkel.

Perenco er et uavhengig, privat eid europeisk oljeselskap med hovedkontor i London og enkelte hovedkontorfunksjoner i Paris.

Selskapet ble grunnlagt i 1973 som et maritimt serviceselskap med utgangspunkt i Singapore. Selskapet etablerte seg som borekontraktør og riggeier i 1980. Etter salget av selskapets boreaktiviteter i 1992 er selskapet bygget opp som et oljeselskap.

Perenco har lete- og produksjonsaktiviteter i 14 land, fordelt på 4 kontinenter. Totalt er det mer enn 4000 ansatte i selskapet. I 2003 overtok Perenco i alt 12 gassfelt i produksjon i sørlig del av britisk Nordsjø, inkludert det store gassfeltet Leman samt Bacton gassterminal. Selskapet har en produksjon på 180.000 fat/d.

Repsol
Den spanske stats interesser innen hydrokarbonrelatert virksomhet og indirekte dagens Repsol, har en lang historie som daterer seg tilbake til 1927. Det hele startet med dannelsen av det statseide selskapet Campsa som drev med hydrokarbonrelatert virksomhet. I 1957 ble selskapet Butano S.A. etablert. Også dette var et statseid selskap og hadde sin virksomhet innenfor LPG segmentet. I 1965 ble nok et statseid selskap dannet. Selskapets navn var Hispanoil og hadde internasjonal U&P som forretningsområde. I 1974 ble det etablert et statseid selskap, EMP, for innenlands raffinering og markedsføring. I 1976 ble statsselskapet Eniepsa etablert for å ta hånd om innenlands U&P. Dette ble fusjonert med Hispanoil i 1985.

I første halvdel av 1980 tallet var Hispanoil aktive på norsk sokkel. Selskapet søkte på blokker i Norskehavet og Barentshavet. Hispanoil fikk tildelt en andel i utvinningstillatelse 060 i Barentshavet. Lisensen omfattet blokk 7119/12 og det ble gjort funn av gass og kondensat i det som nå er Askeladd og en del av Snøhvitfeltet. På denne tiden var ikke funnet kommersielt interessant og alt areal ble tilbakelevert da lisensperioden utløp i 1986.

I 1981 ble INH (Hydrocarbons National Institute) etablert. Dette selskapet var eier av alle statens interesser innen hydrokarbonrelatert virksomhet, det vil si alle overfor nevnte selskaper.

Mer enn 30 land
I 1986 ble Repsol slik vi kjenner det i dag etablert. INH stod som eier av all aksjekapital. Repsol fikk også innlemmet de aktiva som før lå inn under INH. Fra 1989 til 1997 utførte den spanske stat en privatisering av Repsol og i 1999 kjøpte Repsol opp det argentinske selskapet YPF.

Repsol Exloración S.A. er en del av det fusjonerte RepsolYPF. Repsol er i dag et integrert spansk olje- og gasselskap med operasjoner i mer enn 30 land, hvor hovedtyngden av aktivaene er lokalisert i Spania og Argentina. Naturgass og raffineri er de viktigste områdene og Repsol er i dag et av de største privateide selskapene innen gassektoren. Repsol har nær 40 000 ansatte og har aktivitet både på oppstrøms- og nedstrømssiden.

Forrige artikkelHalvannen uke mindre for OD
Neste artikkelOseberg-feltene starter opp igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR