Utviklingen i letelisensene og det økonomiske resultatet går etter planen i Pertra.

Pertra oppsummerer situasjonen etter 4. kvartal 2006 med å peke på en vellykket emisjon og børsnotering, økt produksjon og nye operatørlisenser.

Pertra-sjef Erik Haugane

– Fjerde kvartal 2006 og starten på 2007 har vært meget viktig for Pertra. Selskapets portefølje er betydelig styrket gjennom 2006, spesielt med de tre operatørskapene vi fikk tildelt i TFO 2006, sier Pertra-sjef Erik Haugane.

Pertra gjennomførte en rettet og en offentlig emisjon på til sammen 650 millioner kroner i oktober 2006. Selskapet ble børsnotert 10. november.

– Børsnoteringen har gitt oss et robust grunnlag for finansiering av virksomheten, og utviklingen i letelisensene følger plan. Det økonomiske resultatet er som planlagt, og plattformen for videre vekst er vesentlig styrket gjennom det siste halve året, sier Haugane.

I januar 2007 fikk selskapet tre nye operatørlisenser i TFO 2006, og PUD for Yme ble levert. Reserver og ressurser har økt med 30 millioner fat. Resultatet i 4. kvartal ble -5,7 MNOK.

Tildelingen i TFO 2006, som skjedde etter kvartalsslutt, medførte at Pertra nå opererer sju lisenser. Videre inngikk Pertra en avtale med Aker Exploration som sikrer tilgang til borerigg for ytterligere to letebrønner.

– Når vi tar hensyn til TFO 2006 og avtalen om nedsalg i PL 321, har Pertras riskede ressurser og reserver økt fra 230 til 260 millioner fat siden 2. kvartal 2006. Vedtaket i PL 316 om å levere PUD for Yme medfører at Pertra kan klassifisere 7 millioner fat som reserver i henhold til Oslo Børs’ nye retningslinjer for rapportering av reserver, skriver Pertra i meldingen.

Forrige artikkelTo nye operatører på sokkelen
Neste artikkelFår ikke restarte svensk atomreaktor

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR