De høye investeringene i statens egen olje- og gassportefølje fortsetter i annet kvartal av 2014, og Petoro har ikke registrert reduksjon av driftskostnadene så langt i år

– Høyere effektivitet og lavere kostnader er viktig for å realisere den fremtidige verdien av statens olje og gass, sier selskapets administrerende direktør, Grethe Moen i en melding.

En verdivurdering aget for Olje- og energidepartementet av Rystad Energy i andre kvartal viser at Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i norsk petroleumsvirksomhet var verd 1234 milliarder kroner per 1. januar i år. Moen sier rapportens fremskriving av investeringer, inntekter og driftskostnader i SDØE-porteføljen viser et langsiktig potensial for store verdier til staten. Hun er for øvrig glad for at rapporten fra Rystad anerkjenner Petoros bidrag til merverdi fra SDØE og for den jobben selskapet gjør.

Opp 20 prosent fra 2013

Petoros rapport for første halvår og annet kvartal i år viser at det høye investeringsnivået som ble etablert i andre kvartal 2013, opprettholdes. Så langt i år har investeringene vært 19,1 milliarder kroner, opp 20 prosent fra første halvår i 2013. Investeringene i andre kvartal gikk opp ca. seks prosent fra i fjor, til 9,5 milliarder kroner i andre kvartal 2014.

Som illustrasjon på det høye kostnadsnivået som ligger bak investeringsøkningen, bruker Moen boring av produksjonsbrønner som eksempel.

– Produksjonsboring representerer mer enn 40 prosent av investeringene i SDØE og er avgjørende for å kunne produsere statens petroleum i eksisterende felt så vel som i nye funn. Jeg mener at for å realisere disse store verdiene, må kostnadene for å bore brønner halveres og antall brønner per år fra de faste plattformene dobles, sier Moen.

Bak skjema
Ifølge Petoro ligger imidlertid store og viktige felt i SDØE-porteføljen langt bak planlagt borefremdrift ved utløpet av andre kvartal. Samtidig ser Petoro i noen felt konkrete eksempler på at Statoils initiativ for økt boreeffektivitet gir resultater.

– Dette er lovende, men det er for tidlig å konkludere at arbeidet vil gi i langvarig og tilstrekkelig forbedring, sier Moen.

Flere felt var i andre kvartal stengt ned som følge av planlagt vedlikehold. Dette, sammen med redusert gassproduksjon, er hovedårsak til at samlet produksjon av olje og gass ble redusert med ti prosent fra andre kvartal i 2013, til 894 tusen fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag i årets andre kvartal. Første halvår i år var produksjonen 1 million fat o.e. per dag, mot 1,06 millioner i samme periode av 2013.

Mens regulariteten i første kvartal 2014 var høy, førte de planlagte nedstengingene til at den var lavere for andre kvartal. Ser man bort fra planlagt vedlikehold, var regulariteten høy, også i andre kvartal.

Driftsinntektene i første halvår 2014 var 93,3 milliarder kroner, mot 97,4 milliarder for samme periode i fjor.

Ti prosent økning i oljepris og ti prosent nedgang på gasspris resulterte i at kontantstrømmen i første halvår gikk ned med seks prosent til 63,7 milliarder kroner fra første halvår 2013. Netto kontantstrøm i andre kvartal 2014 var 24,8 milliarder kroner, om lag 19 prosent lavere enn i fjorårets andre kvartal.

Castberg må bidra til Barents-infrastruktur

Moen er fortsatt like klar som tidligere på at Johan Castberg- utbyggingen i Barentshavet ikke kan sees isolert, men som et ledd i infrastrukturutviklingen i nord.

Mer konkret sier hun at når det gjelder forretningsmessige milepæler, ”er viktig at arbeidet frem mot utbyggingsløsning for Johan Castberg-feltet sommeren 2015, baseres på en likeverdig modning av de alternative konseptene.”

– Utbyggingsløsningen for Johan Castberg er et viktig ledd i utvikling av en infrastruktur som kan bidra til større fleksibilitet og flere lønnsomme utbygginger i Barentshavet.

Forrige artikkelNy kontrakt for SeaBird
Neste artikkelInngår distribusjonsavtale for hele Amerika

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR