Petroleumstilsynet fant ni regelverksbrudd. Flere av dem knyttet til beredskap.

Petroleumstilsynet (Ptil) har avsluttet granskingen av brannen om bord på Petrojarl Knarr natt til 24. mars i år.

Les mer: Brann på «Petrojarl Knarr»

Brannen oppstod i ventilasjonssystemet på den flytende produksjons- og lagerinnretningen Petrojarl Knarr på Knarrfeltet. Brannen oppstod i ventilasjonssystemet som leverte luft til maskinrom under boligkvarteret.

I forkant av brannen hadde det vært et strømutfall som medførte at viftene i ventilasjonsanlegget stoppet. Tilførselen av damp inn til varmeveksleren i ventilasjonsanlegget stoppet imidlertid ikke. Dette resulterte i høye temperaturer i ventilasjonsenheten, hvor luftfilterkassetter ble antent åtte timer senere.

Filterkassetter har blitt antent i ventilasjonsenhet AHU («Air Handling Unit») for fremre
(FWD) maskinrom på grunn av feil design og feiloperering av systemet.

Tekniske undersøkelser foretatt av reder har ikke med sikkerhet klart å identifisere den direkte årsak til at filtrene antente. Dersom brannspjeld ikke hadde fungert kunne det oppstått spredning av røyk inn i boligkvarteret.

Hendelsen førte kun til materielle skader, og brannen ble slukket etter ca. 30 minutter.

Avvik

Ptils gransking har funnet ni avvik, samt forbedringspunkt. Avvikene omfatter både tekniske forhold og
beredskapsmessige forhold:

Ifølge tilsynsrapporten var det mangelfull kjennskap til oppstartsprosedyre og de forskjellige operasjonsmodus av ventilasjonssystemet under drift.

Det var mangelfull uttesting av systemet før oppstart.

Det var også uklare ansvarsforhold når det gjaldt daglig drift og oppfølging av systemet.

Det var mangler ved design og dokumentasjon for systemet.

Det var mangler ved vedlikeholdsdokumentasjon for systemet.

Det var mangler ved beredskapsanalysen.

Brannhydrantene og slangeposter i fremre maskinrom hadde ikke tilstrekkelig kapasitet og var
ikke utrustet for effektivt å kunne bekjempe branntilløp og hindre eskalering.

Det var mangler ved vedlikeholdsrutiner for testing av brannslanger.

Det var ikke et system som sikret tilstrekkelig trening av innsatslag.

Ptil har bedt Teekay Petrojarl Production AS redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Knarrfeltet

Knarrfeltet ligger i Nordsjøen, cirka 50 kilometer nordøst for Snorre og er bygget ut med Petrojarl Knarr og to havbunnsrammer for produksjon og injisering, tilkoplet en havbunnsmanifold.

Petrojarl Knarr ble installert på feltet i fjerde kvartal 2014, og produksjonen startet 18. mars 2015.

Teekay Petrojarl Production AS (TKPJ) er eier og står for driften av Petrojarl Knarr, mens BG Norge Limited (BG) er operatør for feltet.

Forrige artikkel– Norskekysten krevende for bunnfaste vindturbiner til havs
Neste artikkelBare en tredjedel gass er pumpet opp

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR