Petroleumstilsynet har gitt Odfjell Drilling pålegg om å utarbeide en plan for nødvendig vedlikehold etter å ha funnet flere regelverksbrudd hos selskapet.

I begynnelsen av april skrev vi om resultatet av tilsynet Petroleumstilsynet hadde med bruk av erfaringsdata i arbeidet med vedlikehold hos selskapet . Tilsynet avdekket såpass grove regelbrudd at Odfjell Drilling nå har fått et pålegg om å forbedre sine rutiner.

-Odfjell Drilling pålegges å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet på alle innretninger under Odfjell Drilling AS’ ansvarsområde, både permanent plasserte og flyttbare. Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.5.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet, skriver Petroleumstilsynet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR