Petroleumstilsynets topplederkonferansen 2016 diskuterer bransjens sikkerhetsutfordringer

Lederne innen olje og gass samlet seg i Stavanger under Topplederkonferansen 29. november for å diskutere de alvorlige sikkerhetsutfordringene bransjen står ovenfor.
For å få utviklingen tilbake i rett spor, lanserte Ptil sitt Hovedtema for 2017 på konferansen kalt Trenden skal snus. Kilde: www.ptil.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR