I dag lanserer PETROmedia nettstedet PetroNord, som vil fokusere på oljeindustrien nord for 62. breddegrad. – Oljeindustrien nord for ålesund er mer enn Lofoten og Vesterålen, sier ansvarlig redaktør Bjørn Tore Bjørsvik.

FORNøYD REDAKTøR: Bjørn Tore Bjørsvik.
(Foto: ALF INGE MOLDE)

PetroNord skal rette søkelyset der det største potensialet for norsk sokkel ligger: i nord. Nettstedet vil levere nyheter og holde fingeren på pulsen til hva som skjer i Norskehavet, de omstridte områdene i Lofoten og Vesterålen, og Barentshavet og Arktis.

– Nordområdene er mer enn Lofoten og Vesterålen. Letemodeller i Barentshavet, ringvirkninger fra landanlegg, utvikling av ny miljøteknologi og erfaringsoverføring fra nord til sør: Utfordringene knyttet til oljeutvinning i nord er mange og interessante, sier ansvarlig redaktør Bjørn Tore Bjørsvik i PETROmedia.

PetroNord er det siste skuddet på PETROmedia-stammen, som også blant annet teller bladet PetroNews, nyhetsbrevet PetroNews Weekend, samt nettstedene Petro.no, Oilinfo og PetroJobb.no.

– Vi ønsker med PetroNord å sette søkelyset på petroleumsindustrien i nord, og legge til rette for en sunn meningsutveksling mellom de berørte partene. Dette gjør vi blant annet ved å levere aktuelle nyheter, oversikter over rapporter, funn, brønner og forsyningsbaser i nord, så vel som kommentarer og kronikker fra aktørene i området. I tillegg har vi finpusset kommentarfunksjonen vår for også å involvere brukerne, og vi er veldig lydhøre for tips fra leserne, oppfordrer nettredaktør Henrik Arnestad Salthe.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR