Industrikraft Møre (IKM) har startet planlegging av et 420 MW gasskraftverk, og har nå sendt en forhåndsmelding om dette til Norges vassdrags- og energidirektorat.

NTB

Bakgrunnen er en dramatisk kraftsituasjon i Møre og Romsdal, og i en pressemelding fra Industrikraft Møre blir det gjort kjent at det er aktuelt å øke kapasiteten til ca. 800 MW.

Anlegget er tenkt bygd ved Hustadmarmor i Elnesvågen i Fræna kommune, ca. 8 km fra ilandføringsstedet for gassen fra Ormen Lange. Investeringen er beregnet til 3 milliarder kroner.

Industrikraftverket planlegges med tanke på CO2-rensing og best mulig tilpasning til Norges klimaforpliktelser.

Industrikraft Møre mener at et lokalt kraftverk vil kunne erstatte nye kraftlinjer i milliardklassen og eliminere det som i dag er Norges høyeste overføringstap. Tapene i strømnettet koster hver husholdning i Møre og Romsdal rundt 800 kroner per år. For alle strømkundene i fylket er det snakk om et tap på om lag 300 millioner kroner, stigende til om lag 500 millioner kroner om få år.

Forrige artikkelSnublestart for rødgrønn regjering
Neste artikkelFrigstad sliter med finansieringen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR