Energiselskapet Lyse i Stavanger planlegger en gigantisk vindmøllepark i Nordsjøen, rundt 130 kilometer sørvest for Lista.

NTB

Kart: Lyse

De om lag 200 havmøllene vil dekke et område på 200 kvadratkilometer og gi en årlig kraftproduksjon på rundt 4,5 milliarder kilowattimer – tilsvarende det årlige strømforbruket til 220.000 husstander.
– Norge er blant de land i verden som har best vindressurser. Norge har betydelige fortrinn og muligheter til å utvikle løsninger for vindkraft på dypt vann med en verdensledende maritim teknologikompetanse, sier Lyses produksjonsdirektør, Arne Aamodt.

Forhåndsmelding
Lyse sendte onsdag en forhåndsmelding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om det planlagte vindkraftanlegget.
– Lyse vil utvikle prosjektet, men vil hente inn samarbeidspartnere i den kapitalkrevende realiseringsfasen, sier Aamodt.

Plasseringen av anlegget skal være gjort i dialog med berørte fiskeriorganisasjoner.
– Målet er å etablere en sameksistensløsning mellom kraftproduksjon og fiskerinæringen, forteller produksjonsdirektøren.

Byggestart i 2014
Om framdriften i prosjektet går etter planen vil det bli levert inn en konsesjonssøknad i 2009, en investeringsbeslutning blir tatt i 2012 og byggestart blir i 2014.

Teknologien som tenkes brukt i havmølleanlegget er utviklet, men er ifølge Lyse «ennå noe umoden» og foreløpig ikke konkurransedyktig sammenlignet med vindkraft på land.

Forrige artikkelFull splittelse i livbåtprosjektet
Neste artikkelMongstad-oppdrag for AF Gruppen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR