Omsetningen på skip og plattformer til oljeindustrien har falt i 2010, til tross for høyt aktivitetsnivå. Selv med fall i omsetning er nivået høyt.

BYGD I NORGE: Gjøa ble delvis bygd i Norge, men omsetningen jevnt over sank likevel i fjor.
Foto: INGER JOHANNE STENBERG

– Kina har bygd færre skip i 2010, og maskinindustrien i Norge eksporterer mye til denne bransjen i Kina, derfor har eksporttallene for maskinindustrien gått ned, forteller Claudia Clausen som er førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå.

Maskinindustrien har opplevd nedgang både når det gjelder import og eksport, også redusert skipsbygging i Norge bidrar til lavere tall. Omsetningen her har falt med 17,1 prosent i fjor. Det siste året har det derimot blitt besluttet å bygge flere skip på oppdrag av norske skipsredere, og disse kan komme til å heve tallet for 2011 og videre.

Fall på 11,6 prosent
Når det gjelder skip og plattformer, dette inkluderer også rigger og lignende, har fallet vært på 11,6 prosent.

– Næringen hadde en betydelig ordrebeholdning når finanskrisen slo inn, og har dermed klart å holde høy aktivitet gjennom 2009 og 2010, med betydelige leveranser og høy omsetning. Omsetningen har likevel falt i 2010 sammenlignet med 2009, men er fortsatt på et høyt nivå historisk sett, skriver Statistisk sentralbyrå i en melding.

Nedgangen var derimot ikke gjeldene hele fjoråret. I siste kvartal i fjor økte sistnevnte bransje med 5,7 prosent. Byrået påpeker at når det gjelder olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning har omsetningen i 2010 vært nesten uendret fra 2009 totalt sett, men at ulikhetene viser seg mellom de ulike bransjene.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR