Petroleumstilsynet fant hverken avvik eller forbedringspunkt da de førte tilsyn med Statoil og deres prosjektoppfølging av materialhåndtering, arbeidsmiljø og boring for Johan Sverdrup boreinnretning.

Statoil er operatør for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Plan for utbygging og drift (PUD) for første fase av Johan Sverdrup-prosjektet ble godkjent i 2015 og produksjonsstart er planlagt til slutten av 2019.

Den valgte utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte innretninger; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør.

Tilsynet ble gjennomført 22. april 2016. Tilsynsaktiviteten var en oppfølging av en tilsynsaktivitet som ble startet i 2014 og der flere observasjoner innenfor prinsipper for materialhåndtering, arbeidsmiljø og barrierestyring, ble identifisert.

Formålet med tilsynet var ifølge Ptil å vurdere hvorvidt Statoil og EPC-leverandør Aibel hadde etablert styringssystemer og oppfølgingspraksis som sikrer at Johan Sverdrup boreinnretning blir prosjektert og bygget i samsvar med krav i regelverket innenfor materialhåndtering, boring og arbeidsmiljø.

Tilsynet ble gjennomført som et statusmøte i Aibels lokaler i Asker. Det ble hverken funnet avvik eller forbedringspunkt under tilsynet, ifølge tilsynsrapporten.

Forrige artikkelSafetec vinner rammeavtale med Det norske.
Neste artikkelSPE Oilman of the Year tildeles Island Offshore

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR