Det ble hverken funnet avvik eller forbedringspunkt da Petroleumstilsynet førte tilsyn med Statoils fagavdelinger innen fagområdet undervannsanlegg.

Tilsynet ble gjennomført 23. og 24. februar i år.

Målet med tilsynet var ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) å få en oversikt over undervannsanlegg i Statoil hvor Ptil så på utfordringer og vurderinger av fremtidige løsninger, slik at de har et bedre grunnlag for deres tilsyn.

Et delmål var ifølge Ptil å følge opp om utvalgte deler av krav i forskrifter om helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt med hensyn på teknologiutvikling, drift, vedlikehold og inspeksjon av undervannsanlegg.

Det ble ikke funnet avvik eller forbedringspunkt i dette tilsynet.

Forrige artikkelRoss Offshore tildelt kontrakt av Statoil
Neste artikkelFMC Subsea sier opp 700 ansatte

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR