Det ble hverken funnet avvik eller forbedringspunkter da Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med hvordan Statoil følger opp utfordringer med fleksible rørledninger.

Ptil førte tilsyn med Statoil 29. og 30. november 2016, henholdsvis i Statoils kontorer i Stjørdal og ved forskningssenteret i Trondheim.

Hensikten med tilsynet var ifølge Ptil å se til at Statoil følger opp utfordringer med fleksible rør på en helhetlig måte, og at det jobbes med å forstå forskjellige typer feil og degraderingsmekanismer som kan oppstå.

I møtene presenterte Statoil status for fleksible stigerør og spesifikke faglige tema i henhold til Ptils tilsynsvarsel.

Ingen avvik fra regelverket

Det ble ikke gjort direkte verifikasjoner i styringssystem, styrende dokumenter eller systemer for oppfølging av integriteten av fleksible rør.

Ifølge Ptil kom det ikke frem forhold som indikerer avvik fra regelverket eller forbedringspunkter i tilsynet.

Statoil er imidlertid bedt om å oversende utfyllende informasjon til Ptil knyttet til overvåking av ringrom i stigerør.

Forrige artikkelMilliardkontrakt glapp – over hundre ansatte må gå
Neste artikkelSolstad med kontrakt offshore Australia

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR